Jan Thore Lippestad gjenvalgt som leder på årsmøte

Onsdag 20. februar gjennomførte SK Nord årsmøte for 2018 uten noe form for dramatikk.

På årsmøte la hovedstyret fram et regnskap for 2018 som viste overskudd på 2175 kr etter avskrivninger. 2018 var et år med store investeringer på treningsutstyr/drakter og på oppgradering/vedlikehold av anlegget som gav lavere overskudd enn budsjetert. 

Budsjettet for 2019 ble vedtatt og det er et budsjett som forventes å levere 101 261 kr i overskudd.

I hovedstyret er det bare Torbjørn Ihle som takket av, resten er med videre. 

Valg var som følger:

 

Valg SK Nord 2019

Hovedstyret:

Jan Thore Lippestad                                      Formann                                       2 år

Hilde Eie                                                        Nestformann                                 Ikke på valg

Roger Langaker                                             Styremedlem marked                   Ikke på valg

Trond Jarle Bachmann                                  Leder håndballavdelingen            1 år

Knut Arne Ihle                                               Leder fotballavdelingen                1 år

Knut Atle Ertsland                                         Styremedlem anlegg                    2 år

 

Trond Lewinsen                                             Varamedlem                                1 år

 

Håndballstyret:

Trond Jarle Bachmann                                  Leder håndballavdelingen            1 år

Espen Forthun                                               Arrangement                                1 år

Ørjan Alfsvaag                                              Leder sportslig utvalg                    Ikke på valg

Trond Lewinsen                                             Styremedlem                                Ikke på valg

Cecilie Velde                                                 Styremedlem                                 2 år

 

Fotballstyret:

Knut Arne Ihle                                               Leder fotballavdelingen                1 år

Knut Ystaas                                                   Nestleder                                     1 år                

Elisabeth Børgesen Mo                                 Styremedlem                               1 år

Anett Devold                                                 Styremedlem                                1 år

Magnar Igland                                               Styremedlem                                1 år

 

Idrettsrådet: 

Hovedstyret får fullmakt til å oppnevne 4 representanter til Karmøy Kommune sitt idrettsråd.

 

Valg komiteen:

Knut Borgenvik, i tillegg får hovedstyret fullmakt til å plukke ut 1-2 personer til valg komiteen.

 

Årsmøtedokumenter ligger ved.

 

 
Medlemskontingent 2019
Ubetalt beløp (ca): 199945
Ubetalt antall: 109
Betalt beløp: 798600
Betalt antall: 471
 

Informasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift