Årsmøte SK Nord 2018

Onsdag 20. februar gjennomførere SK Nord årsmøte for 2018 kl 19.00

Årsmøte SK Nord 2018

 

Nordhuset 20.02.2019 KL 19:00

 

Saksliste

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

 

2. Godkjenne innkallingen

 

3. Godkjenne saklisten

 

4. Godkjenne forretningsorden

 

5. Velge dirigent

 

6. Velge referent

 

7. Velge to medlemmer til underskrift av protokoll

 

8. Årsberetninger

 

9. Regnskap 2018

 

10. Innkommende saker

      

11. Budsjett 2019

 

12. Valg

 
Medlemskontingent 2018
Ubetalt beløp (ca): 21902
Ubetalt antall: 18
Betalt beløp: 952889
Betalt antall: 616
 

Informasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift