INTERN UTLYSING AV STILLINGER SOM KIOSKMEDARBEIDERE

SK Nord vil ansette 4-6 medarbeidere til å administrere og bemanne kiosken i Norheimshallen. Det er tale om midlertidige deltidsstillinger med tiltredelse i august 2018 og avslutning av engasjementet i juni 2019.

Arbeidstiden vil variere med aktiviteten i klubben og hovedsakelig være på kveldstid hverdager, samt i helger. Lønnen vil være timebasert.

Søkere må være fylt 16 år, ha plettfri vandel og være medlem i SK Nord. Erfaring fra kioskdrift vil bli vektlagt ved ansettelsen. Søkere må på oppfordring fremlegge straffe- og bøteskrift.

Karen Marie Skare og Ronny Gjermundsen vil være hovedansvarlig for kioskdriften sammen med daglig leder Eirik Rutledal.

Skriftlig søknad m/CV sendes SK Nord pr. e-post; post@sknord.no, innen 30. mai 2018.  

Spørsmål om stillingene kan rettes til Eirik Rutledal, telefon nr. 92298281

 
Medlemskontingent 2018
Ubetalt beløp (ca): 21902
Ubetalt antall: 18
Betalt beløp: 952889
Betalt antall: 616
 

Informasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift