Nord

Økter 11-12 år

Økter 11-12 år

ØKT 1 MEDTAK OG PASNINGSSPILL DEL 1 - LETT

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 1 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Medtak og pasningsspill økt 1 (LETT)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Diamanten"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
6-8 spillere i "Diamant". Pasnings og mottaksøvelse med to spillere på hvert hjørne. Pasning til neste spiller (hjørne), retningsbestemt medtak på færrest mulig touch før neste pasning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier retning, størrelse på "diamanten" og med to baller samtidig.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
3 på medløp (ni-koneren)
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- Tre og tre spillere samarbeider med å spille pasninger fra en side til en annen. 
- Banestørrelse ca. 30X50 meter. 
- Pasningen slås fra sentral spiller på medløp mot hhv. høyre eller venstre spiller. 
- Neste pasning slås deretter over til spiller på motsatt side. 
- Så slås pasning til sentral spiller på neste 3 gruppe (motsatt side).

Læringsmomenter:
- Tilslagsferdigheter på ulike delferdigheter (innside, ytterside, tempo og halvtliggende vrist). 
- Timing (pasning på medløp), bevegelse ifht. ballfører.

Variasjoner:
- Ulike pasningskombinasjoner. Legg inn (passivt) press/motstander.
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 - vende spill
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 med 2 mål (porter) bredt i banen
- Scoring ved å føre ball gjennom port med kontroll

Læringsmomenter:
- Hvor spiller jeg pasning?
- Hvor er det ledig rom/medspillere
- Komme seg fra trangt til ledig
- Hvilken teknikk bruker jeg, kan jeg bruke noe jeg lærte i tilslagssirkelen?

Variasjoner:
- Lag banen smalere/bredere/kortere/lengre
- Legg in touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Scoringstrening
På mål
5 mot 3 i 16-meteren
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- Trener starter aktiviteten ved å spille ballen inn til ”laget” i overtall
- Ballen skal da så fort som mulig i mål, da kommer det ny ball fra trener med en gang

Læringsmomenter:
- 1A: Skyte selv eller spille pasning til bedre plassert spiller?
- Vi andre: Hvordan hjelper vi 1A
- Score mål!

Variasjoner:
- Flere motspillere
- Mindre område

Link til økt 1:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354681

 

ØKT 2 MEDTAK OG PASNINGSSPILL DEL 2 - LETT

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 2 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Medtak og pasningsspill økt 2 (LETT)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottaks- og pasningskarusell
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Minimum åtte spillere fordelt i hjørnene på en 25X20 meters bane. 
- Spiller A slår en pasning rett fram til spiller B, spiller B slår diagonalt til -- spiller D, som igjen slår rett fram til spiller C. 
- Spillerne bytter alltid plass med den de har spilt pasning til.

Læringsmomenter:
Fra-mot bevegelse hos ballmottaker, pasning ifht. bevegelse, første touch ifht. pasning (medtak).

Variasjoner:
- Øvelsen gjennomføres med to baller (start ved spiller A og C). 
- Tvungen to-touch, tvungen en-touch. Varier banestørrelse, varier retning.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Barcaøvelsen" 360
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
4 spillere rundt + 4 vs 4. Lagene i midten spiller mot hverandre ved hjelp av spillere på utsiden (360).

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlap)og eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd. 
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk
Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
M/u retning, rask progresjon på retning, antall touch på de rundt, antall touch på de i midten, bytte på tid eller balltap (de 4 som mister ball bytter plass med som vinner)
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 + keepere med forsvars- og angrepssone Ø2
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
2 lag med 4 utespillere på hvert lag + keepere. Utespillerne fordeler seg med 2 i angrepssonen og 2 i forsvarssonen. Spillere i forsvarssonen skal føre over linje eller spille pasning til medspillere i angrepssonen. Da kan en fra forsvarssonen gå med slik at det spilles 3 mot 2 + keeper i angrep. Det spilles ellers vanlig. Om forsvarerne vinner ballen i spill går de i angrep. Motstandere må da tilbake med to spillere i forsvarssonen så fort som mulig. Bane ca 35 x 25 m.

Læringsmomenter:
Følg opp Læringsmomenter fra tidligere i økta

Variasjoner:
- Banestørrelse
- Touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Scoringstrening
På mål
Avslutninger fra ulike vinkler II
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
Øvelsen er organisert med løpende rekke,
Pasningslegger spiller i forhold til avslutters initiativ.
Avslutter rettvender/sidestiller seg i medtak og avslutter på to touch

Læringsmomenter:
Hvordan er kroppsposisjonen min i forhold til målet og der jeg får ballen fra?
Hvor langt unna målet er jeg - kraft
Hvilken teknikk bruker jeg?

Variasjoner:
Varier pasningsvinkler - kraft og pasningstyper - avstand

Link til økt 2: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354682

 

ØKT 3 MEDTAK OG PASNINGSSPILL DEL 3 - LETT

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 3 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Medtak og pasningsspill økt 3 (LETT)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
Vending av spill - støtte - gjennom
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
9-12 spillere, 1-2 baller, størrelse der banen er bredere enn den er lang.
Spillere på hver kjegle, dobbelt opp der man starter. Begynner med vending på ytterste punkt som får støtte som så slår ballen inn i midten igjen før ny vending. Rullering; går dit man slår.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.
1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier størrelse på øvelse som automatisk vil tvinge frem forskjellige type pasninger (fokus på pasningskvalitet), antall baller (fra 1 til 2), ta vekk kjegler, snu retning, touchbegrensning
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
Press i 16 metern "Feyenord"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
2 lag på 7- 9spillere, 1 ball, Del 16 m i to. Lagene prøver å spille så mange pasninger som mulig i sin sone, med spillere fra andre laget i press. Vinner disse ballen skal de spille den tilbake til sitt lag.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk
Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Antall i press fra start og etter hvert etter antall pasninger, antall touch ift hvor mange i press , gjenvinning
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Smålagsspill
Flere spillere
Trelagsspill 4 mot 4 med keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
- Del opp i tre lag, ett lag på sidelinjen og to på banen.
- En keeper i hvert mål.
- Scorende lag blir stående på banen, tapende lag bytter med laget på sidelinjen.

Læringsmomenter:
- Legg vekt på de samme momentene som ellers i økta

Variasjoner:
- Bytt lag etter et visst antall minutter uavhengig av hvem som scorer
- Varier banestørrelse
- Legg inn touchbegrensninger
- Eventuelt joker
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Mot 2 mål på løpende rekke
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- De to køene der det er baller starter øvelsen samtidig ved å spille ballen over til en spiller som kommer i mot
- Spilleren som kommer i mot får ballen, tar et medtak og avslutter med hensikt om å score mål
- Den som sentret og den som avsluttet bytter plass 
- Minimum 2 touch

Læringsmomenter:
- Legg til rette for avslutning
- Bruk begge føtter
- Møt ballen, ta av farten på den og få kjapp kontroll
- Hvor mange touch bruker jeg før jeg har skikkelig kontroll?

Variasjoner:
- Legg inn touchbegrensning
- Ruller spillerne i forhold til at man får brukt begge bein
- Varier banestørrelse i forhold til kraft i avslutningen og ikke minst muligheten for å score!

Link til økt 3: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354683

 

ØKT 4 FRA 1:1 TIL OVERTALLSSPILL DEL 1 - MIDDELS

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 4 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Fra 1:1 til overtallsspill økt 1 (MIDDELS)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1.angriper (1A)
1 mot 1 "Powerbox"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
6 spillere i firkant, 1 ball
1 mot 1 inne i firkanten, 4 angrepsspillere rundt (en på hver side til enhver tid)
Bytt spillere i midten regelmessig (1-2 minutter)
Hvor mange kombinasjoner kan angrepsspiller i midten ha med spillerne utenfor på 1 minutt?

Læringsmomenter:
1A: 
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring

Variasjoner:
Må innom spiller i midten før en kan spille til de utenfor
Poeng ved å bruke alle spillerne utenfor firkanten.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Angrepsspill
1.angriper (1A)
1 mot 1 Champions League
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
4-16 spillere, 2-8 baner. 1 mot 1, scoring ved føring over linja. Runder av 1-2 minutt.

Læringsmomenter:
1A:
• Utfordre førsteforsvarer (1F) 
•Med tempo
•Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Varier banestørrelse. Lag konkurranse hvor en rullerer på spillere og teller antall seire over en gitt tid
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 + keepere med forsvars- og angrepssone Ø2
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
2 lag med 4 utespillere på hvert lag + keepere. Utespillerne fordeler seg med 2 i angrepssonen og 2 i forsvarssonen. Spillere i forsvarssonen skal føre over linje eller spille pasning til medspillere i angrepssonen. Da kan en fra forsvarssonen gå med slik at det spilles 3 mot 2 + keeper i angrep. Det spilles ellers vanlig. Om forsvarerne vinner ballen i spill går de i angrep. Motstandere må da tilbake med to spillere i forsvarssonen så fort som mulig. Bane ca 35 x 25 m.

Læringsmomenter:
Følg opp Læringsmomenter fra tidligere i økta

Variasjoner:
- Banestørrelse
- Touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Føring og avslutning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Alle spillerne har en ball hver
- 1A fører ballen mot mål med mange berøringer og skal avslutte før han eller hun kommer til et punkt eller linje
- Unngå kø og kjør denne øvelsen på flere mål samtidig!

Læringsmomenter:
- Føre med kontroll frem til linje og avslutte
- Prøv forskjellige typer føringer i forskjellige tempo, lek med touchen, vi har ikke press

Variasjoner:
- Legge inn passiv motstand fra forskjellige vinkler
- Variere avstanden til mål

Link til økt 4: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354684

 

ØKT 5 FRA 1:1 TIL OVERTALLSSPILL DEL 2 - MIDDELS

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 5 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Fra 1:1 til overtallsspill økt 2 (MIDDELS)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
Firkant - 3 mot 1
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Spill 3 mot 1 i firkant 15x15 m, holde ballen innenfor.

Læringsmomenter:
Føre mot motstander, slippe ball til medspiller. Hensiktsmessig føring og vending med påfølgende pasning til medspiller.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Angrepsspill
1.angriper (1A)
2 mot 1 + "Linjepasser"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
2 mot 2 i firkant med scoring ved føring over linje. Den ene av forsvarsspillerne kan kun bevege seg på mållinjen.

Læringsmomenter:
1A: 
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring

Variasjoner:
Varier banestørrelse for hurtigere valg og ballbehandling
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Smålagsspill
Flere spillere
6 mot 6 + keepere med forsvars- og angrepssone
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Del banen i to soner.
- Hvert lag har 3 spillere i hver sone (pluss keeper)
- Det laget som er i angrep kan flytte opp en spiller bakfra og inn i angrepssonen

Læringsmomenter:
- Utnytte overtall
- Slå eller gå?

Variasjoner:
- Touchbegrensninger
- Banestørrelse
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Battle box"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
5 mot 5 inne i 16 meter feltet, med veggspillere utenfor kortendene. Mål midt på langsidene.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for gjennombrudd i forkant. 
• Hvem beveger seg nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak? 
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?
• Har vi samtidige bevegelser (2A/3A)?
1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning eller avslutning:
• Med tempo
• Utfordre i forhold til sikringsspiller (2F) – ledig rom
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig forutsetning for gjennombrudd og skudd

Variasjoner:
Varier med touch begrensninger og/eller flere veggspillere.
 
 

Link til økt 5: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354685

 

ØKT 6 FRA 1:1 TIL OVERTALLSSPILL DEL 3 - MIDDELS

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 6 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Fra 1:1 til overtallsspill økt 3 (MIDDELS)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Y øvelsen"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
6-8 spillere, 1 ball, størrelse bestemmes selv og antall stasjoner
Spillere på hver kjegle og flere der man starter. Pasningskombinasjoner som fører tilbake til start igjen. Annenhver gang i forhold til side man går, eller fast. Rullering; Går dit du slår pasning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier størrelse på banen, touch og/eller fot.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
3 mot 2+ linjepasser / balanse
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
6-18 spillere, firkant 20x20m, 1-3 baller. Spill 3 mot 3 med scoring over endelinje, hvor en forsvarer kun kan bevege seg på endelinjen.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlap)og eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd. 
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk
Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Banestørrelse.
Smal endesone for større kvalitet/presisjon. 
Forsvarsspiller er med som en vanlig spiller.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Smålagsspill
Flere spillere
6 mot 6 - scoring i endesoner
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Spill 6 mot 6 med scoring i endesonene
- Godkjent scoring når angrepsspiller fører ballen med kontroll inn i endesonen

Læringsmomenter:
- Når, hvor og hvordan føre, finte, drible og/eller slå pasning?
- Hvor er det ledig rom og hvordan utnytte dette?

Variasjoner:
- Lage området større (lengere eller bredere) eller mindre ut fra ferdighetsnivå
- Ved scoring i en endesone snur man retningen på spillet
- varier med joker
- keepere brukes i endesonen
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Spille med og mot
Fra 1:1 til overtallsspill
3 mot 2 - mot ett mål, opp - tilbake - gjennom
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- Her skal laget i numerisk overtall prøve å skape og utnytte overtall og score mål
- Ha en klar tanke bak hvordan forsvarsspillerne rulleres
- Progresjon fra 2 mot 1

Læringsmomenter:
- Tempo i ballføring, skape 2 mot 1 situasjoner
- Velge pasning eller dribling ?
- Tidspunkt for pasning
- Bevegelse for å skape rom for seg selv eller andre
- Kan jeg vende opp feilvendt?

Variasjoner:
- Differensier gjennom vanskelighetsgrad på serv
- Varier banestørrelse
 

Link til økt 6: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354686

 

ØKT 7 ANGREP PÅ SISTE 1/3 DEL, DEL 1 - VANSKELIG

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 7 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Angrep på siste 1/3 del, økt 1 (VANSKELIG)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Dribling gjennom porter"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
10-20 spillere, avlang bane med 6 kjeglemål/porter plassert med forskjellige vinkler inne i banen. 5-10 baller.
Halvparten av spillerne utenfor banen (vegger), andre halvparten inne på banen hvor de fører ball gjennom portene, for så spille pasning til en ledig spiller utenfor. Ny port og pasningsmottaker hver gang.
Hvor mange kan du klare på ett minutt?

Læringsmomenter:
1A: 
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring

Variasjoner:
Varier med antall spillere ute/inne, bytte posisjon ute/inne etter pasning.
 
ÅPNE DOKUMENTVIS VIDEO
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Smålagsspill
Flere spillere
Trelagsspill med scoringssoner ("Gris")
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
- Ni til atten spillere (3 lag med ulike farger) spiller på langs i 16-meteren med scoringssoner på hver ende. 
- Trener server etter å ha utpekt et av lagene som forsvarere. 
- De to andre lagene angriper endesonene hvor godkjent scoring er kontrollert pasning til medspiller inn i sonen. 
- Angrepslagene skal etter scoring, angripe motsatt endesone. 
- Ved balltap blir laget som tapte ballen forsvarere. 
- Trener server ny ball når ute av spill.

Læringsmomenter:
- Spill i lengderetningen. 
- Skape gode overtallssituasjoner (trekant)
- Ballfører utfordre 1. forsvarer, trekke "motsatt" for å lage plass til medspillere. 
- Bevegelse fra medspillere (1. og 2.bevegelse) for å få gode "vinkler" til ballfører. 
- Bevegelse foran og bak ballfører.
- Spille pasning eller passere selv

Variasjoner:
- Antall spillere. 
- Banestørrelse.
 
Smålagsspill
Flere spillere
6:6 med keepere Ø9
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Del opp i to lag, med mål og keepere

Læringsmomenter:
- Fokus på tidligere momenter i treningsøkta

Variasjoner:
- Banestørrelse
- Touchbegrensninger
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
Angrepspill i siste tredjedel
Føring - pasning - innlegg - avslutning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Spiller fører mot motstander. Ved rett avstand slippes ball på utsiden til fri spiller. Han søker innlegg etter føring, de to andre søker avslutning mot en forsvarer og keeper.

Læringsmomenter:
Hensiktsmessige valg i forhold til innlegg/skudd, innløp i boks og avslutningsteknikk.

Link til økt 7: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354687

 

ØKT 8 ANGREP PÅ SISTE 1/3 DEL, DEL 2 - VANSKELIG

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 8 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Angrep på siste 1/3 del, økt 2 (VANSKELIG)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Driblesirkel"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
10-20 spillere, sett opp en liten firkant midt i banen. Halvparten av spillerne med hver sin ball inne på banen, andre halvpart utenfor banen. Spillerne inne på banen fører/dribler innom den lille firkanten, før de finner en ledig spiller på utsiden med pasning. så inn mot midten igjen før en finner ny spiller for pasning.

Læringsmomenter:
1A: 
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal.
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring

Variasjoner:
Bytt posisjon inne/ute etter pasning. Touchbegrensninger
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Scoringstrening
Angrepspill i siste tredjedel
2 mot 1 med sone + 1 mot 1 i A.sone
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
- Del banen i 2 soner
- 2 mot 1 i den ene og 1 mot 1 i den andre
- Når de 2 i første sone har passert forsvarsspiller i sin sone kan de bruke den tredje angrepsspilleren, med hensikt om å score mål

Læringsmomenter:
- Slå eller gå?
- Dra på seg press, skape/utnytte overtall
- Hvilken medspiller bruker jeg?
- Kan jeg kamuflere pasningen min, hva slags type teknikker bruker jeg ofte da?

Variasjoner:
- Legg inn touchbegrensning
- Trener server i gang øvelsen
 
Smålagsspill
Flere spillere
6 mot 6 + keepere med forsvars- og angrepssone
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Del banen i to soner.
- Hvert lag har 3 spillere i hver sone (pluss keeper)
- Det laget som er i angrep kan flytte opp en spiller bakfra og inn i angrepssonen

Læringsmomenter:
- Utnytte overtall
- Slå eller gå?

Variasjoner:
- Touchbegrensninger
- Banestørrelse
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
Angrepspill i siste tredjedel
Opp-tilbake-gjennom-innlegg
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- 8-12 spillere
- Vi setter opp et angrepsmønster på siste 3-del der vi slår pasning opp-tilbake-gjennom-innlegg - avslutning

Læringsmomenter:
- Slå på fot/i steg, så vi har kontroll
- Hvilken fot slår jeg på til medspilleren min for å øke forutsetningene for å lykkes i neste trekk
- Kvalitet i pasningen med tanke på teknisk utførelse 
- Innlegg på 1.touch hvis mulig
- Bevegelse i boks for å score mål

Variasjoner:
- Legg inn touchbegrensninger

Link til økt 8: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354688

 

ØKT 9 ANGREP PÅ SISTE 1/3 DEL, DEL 3 - VANSKELIG

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 9 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Angrep på siste 1/3 del, økt 3 (VANSKELIG)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
Pasningssirkel med overlap
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
6-8 spillere danner en sirkel, 2 spillere jobber i midten, 2 baller, størrelse varierer. Spillerne rundt danner en sirkel og slår ball inn på spiller i midten før man overlaper den man slår til og spiller småkombinasjon.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg:
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Skifte retning eller frie valg ift hvor man ønsker å spille, holder alle klare til involvering. Bruke fantasi ift kombinasjoner, åpne opp valgene til spillerne
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Spille med og mot
Fra 1:1 til overtallsspill
2 mot 1 med sone + 2 mot 2 i A.sone
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
- Del banen i to soner, med mål og keeper i den ene enden.
- Sone 1 har to angrepsspillere og en forsvarsspillere
- Sone 2 har to angrepsspillere og to forsvarsspillere
- Spillerne i sone 1 skal passere forsvarsspilleren og den ene spilleren tar så med seg ballen over til sone 2 for å skape overtall.

Læringsmomenter:
- Når skal man slå/gå?
- Skape overtall / utfordre motstander
- Føre en vei - spille en annen (kamuflere pasning)
- Bevegelse utløser pasning / ta initiativ

Variasjoner:
- Antall spillere
- Touchbegrensning
- Banestørrelse
 
Smålagsspill
Flere spillere
Trelagsspill 4 mot 4 med keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Del opp i tre lag, ett lag på sidelinjen og to på banen.
- En keeper i hvert mål.
- Scorende lag blir stående på banen, tapende lag bytter med laget på sidelinjen.

Læringsmomenter:
- Legg vekt på de samme momentene som ellers i økta

Variasjoner:
- Bytt lag etter et visst antall minutter uavhengig av hvem som scorer
- Varier banestørrelse
- Legg inn touchbegrensninger
- Eventuelt joker
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
Angrepspill i siste tredjedel
5vs3 mot ett mål
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Vi spiller med fem angrepsspillere og tre forsvarsspillere, pluss keeper, i siste tredjedel
Angripende lag starter angrepet og forsøker å skape gjennombrudd og avslutning

Læringsmomenter:
Skape overtall, slå eller gå?
Overlap, innlegg, avslutning
Innlegg, hvor er det ledig spiller?
Ettertrykk
Avslutningskvalitet

Variasjoner:
Antall med- og motspillere
Øvelsen kan kjøres begge veier mot to mål

Link til økt 9: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354689

 

ØKT 10 FORSVARSSPILL DEL 1 - ØVET

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 10 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Forsvarsspill, økt 1 (Øvet)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Landslagsskolen
Forsvar
1F – PRINSIPPER FOR Å DIKTERE 1A. 2F/3F – PRINSIPPER FOR Å KRYMPE ROM OG TID
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Oppvarmingsøvelse 2
To firkanter med fire angrepsspillere. 
En sone imellom hvor fire forsvarsspillere oppholder seg. 

Beskrivelse
Angripende lag skal spille ballen internt i firkanten, for etter hvert å spille ballen over til motsatt firkant. 
Blått lag (forsvarende lag), kan til enhver tid sende opp to spillere for å presse. De har ikke lov til å gå inn før ballen er inne i firkanten. 
Hvis forsvarende lag vinner ballen, bytter de plass med den firkanten som mistet ballen.

Variasjoner:
Firkantstørrelser, antall spillere, eventuelle touchbegrensninger.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Smålagsspill
Spill to mot to
2 mot 2 - differensiert smålagsspill
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Kommentar
Denne øvelsen gjennomføres med fokus på forsvarsspill.

Organisering:
To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. Banestørrelse 10x 20 m

Læringsmomenter:
- Når, hvor og hvordan føre, drible, spille pasning?
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
4 mot 4 + keepere - lite område
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
25x 30m
Spill 4 mot 4 med keeper

Læringsmomenter:
- Skifte fra angrep til forsvar
- Å komme på rett side
- Hvem er nærmest ballfører og 1.forsvarer
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 - Forsvarer på feil side av ballfører
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Forsvarsspiller starter fem meter bak angrepspiller
- Begge starter når trener spiller ballen
- Angrepsspiller skal score - forsvarsspiller skal hindre mål

Læringsmomenter:
- Returløp - komme på rett side av ballfører
- Vinne ball - oppholde
- Bruke kropp - takle
- Vekk fra farlig område

Variasjoner:
- Variere avstand

Link til økt 10: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354690

 

ØKT 11 FORSVARSSPILL DEL 2 - ØVET

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 11 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Forsvarsspill, økt 2 (Øvet)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
Teknisk drill - 1 mot 1 uten ball
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 5 min

Organisering:
- To og to spillere stiller seg ovenfor hverandre. 
- Spillerne forsøker så å ta hverandre på knærne, mens de samtidig skal unngå å bli "tatt" på knærne. 
- Denne øvelsen går uten ball, hvor poenget er å øve inn bevegelse, koordinasjon og balanse til første forsvareren.

Læringsmomenter:
- Lavt tyngdepunkt, litt framover på tærne, kjappe føtter, se ned på "ballen" (motstanderens knær).

Variasjoner:
- Varier motstandere. Gjennomfør på tid (konkurranse).
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
Teknisk drill - 1 mot 1 uten ball
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
- To og to spillere stiller seg ovenfor hverandre. 
- Spillerne forsøker så å ta hverandre på knærne, mens de samtidig skal unngå å bli "tatt" på knærne. 
- Denne øvelsen går uten ball, hvor poenget er å øve inn bevegelse, koordinasjon og balanse til første forsvareren.

Læringsmomenter:
- Lavt tyngdepunkt, litt framover på tærne, kjappe føtter, se ned på "ballen" (motstanderens knær).

Variasjoner:
- Varier motstandere. Gjennomfør på tid (konkurranse).
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 - Forsvarer i ulike posisjoner
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- 1 mot 1 øvelse
- Trener server i gang øvelsen og 1A skal føre over linje. 
- 1F starter i ulike posisjoner, både på rett side og feil side

Læringsmomenter:
- Er jeg på rett eller feil side?
- Har jeg kontroll på 1A?
- Hvordan går jeg for å vinne ball, er jeg langt unna mållinjen?
- Kjapp forflytning for å få satt press på ballfører uansett

Variasjoner:
- Varier banestørrelse
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 40 min, målvakter - 40 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
4 mot 4 + keepere - større område
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
- 30x40m
- Spill 4 mot 4 med keeper

Læringsmomenter:
- Hvem er førsteforsvarer?
- Press på ballfører
- Blikk på ball
- Takle/blokkere – vinne ball/hindre mål

Variasjoner:
- Blir det for vanskelig å se igjen bildene knyttet til 1F rollen så kan vi lage banen litt mindre igjen
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Landslagsskolen
Forsvar
HINDRE TILGANG TIL AVSLUTNINGER – HINDRE MÅL
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
Oppvarmingsøvelse 2
To spillere (gult) med ballmagasin midt på banehalvdelen. 
En angrepsspiller i hver sidekorridor. 
To stopperpar og to backpar som sammen med keeper møter hver sin spiss. Rullering etter hvert innlegg.

Beskrivelse
Ballen spilles fra ballsentral ut på spiller i sidekorridor, som deretter legger inn. To ganger på hver side før man bytter. 
Nærmeste back går i press, og skal forsøke å stenge vinkler. 
Motsatt back og stoppere rygger inn i «16-meter» og skal klarere. Etter klarering eller keepererobring, skal det sprintes ut av «16-meter». 
Spiss skal forsøke å avslutte.

Variasjoner:
Antall spisser, duellintensitet, press på ballfører.

Link til økt 11: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354691

 

ØKT 12 FORSVARSSPILL DEL 3 - ØVET

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 12 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Forsvarsspill, økt 3 (Øvet)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Landslagsskolen
Forsvar
1F – PRINSIPPER FOR Å DIKTERE 1A. 2F/3F – PRINSIPPER FOR Å KRYMPE ROM OG TID
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
Oppvarmingsøvelse
Tre spillere på hvert lag. 

Beskrivelse
Forsvarende lag begynner bak midtstreken, og skal hindre angripende lag å passere midtstreken. Hvis forsvarende lag vinner ballen, får de poeng ved å føre ballen kontrollert over motstanders dødlinje. 
Lagene angriper annenhver gang. Ballmagasin bak hver dødlinje.

Variasjoner:
Banestørrelse. Antall spillere. Eventuell igangsetting fra trener midt på banen.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
3 mot 2 med ett mål
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Kommentar
Kan gjerne erstattes med føring over linje som erstatning for keeper.

Organisering:
- Banestørrelse 20x30m
- Det angripende laget starter med ball og skal sammen prøve å score på det målet som blir forsvart

Læringsmomenter:
- Hvem er 1F? 2F sikrer bak og til siden for 1F
- Hva skjer når angrepslaget spiller pasning?
- Press på ballfører
- Hvor langt er vi unna eget mål?

Variasjoner:
- Tilpass banestørrelse i forhold til utfordringer, lag både større og mindre.
- Trener kan serve 
- Touchbegrensning
 
Smålagsspill
Flere spillere
6:6 med keepere Ø9
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Del opp i to lag, med mål og keepere

Læringsmomenter:
- Fokus på tidligere momenter i treningsøkta

Variasjoner:
- Banestørrelse
- Touchbegrensninger
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Landslagsskolen
Forsvar
HINDRE TILGANG TIL AVSLUTNINGER – HINDRE MÅL
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Oppvarmingsøvelse
To lag stiller seg opp bak hver sin dødlinje.
5–7 spillere på hvert lag. 
Trener med ballmagasin. 

Beskrivelse
Trener spiller ballen til ett av lagene, og roper f.eks. «to rød, to blå». Det antall spillere som er ropt ut, spiller mot hverandre, og skal forsøke å spille seg kontrollert forbi motstanders dødlinje. 
Situasjonen varer til ballen er ute av spill. Da setter trener i gang ny ball og roper f.eks. «tre rød, to blå».

Variasjoner:
Banestørrelse, mål og keeper.

Link til økt 12: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354692

 

ØKT 13 TIPS TIL KAMPEN: SYVERFOTBALL

Tittel på nivået 1A og vi andre, og 1F og vi andre
Aldersgruppe Økter 11-12 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 13 av 13
Total varighet Spillere: 30 min
Målvakter: 30 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Tips til kampen: Syverfotball
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min
Fotballfilosofi og organisering
Diverse
Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen, mot 12 år, Gustavson
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen, mot 12 år
«Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen» skal være et virkemiddel som skal hjelpe trenere, laget og spillerne til å øve opp forståelsen og dyktigheten i spillets idé og hensikt – å score mål i angrep og hindre mål i forsvar. Det skal også hjelpe oss til å 
• få en bedre sammenheng mellom aktiviteten på treningene og det vi opplever i kamper 
• gjøre kampen til en enda større trivsels- og læringsarena 
• introdusere femmerfotball som spillform 
• lage en god overgang fra femmerfotball til sjuerfotball og fra sjuerfotball til elleverfotball 
• gjøre elleverfotballen til en enda større trivsels- og lærings-arena 
Spill- og kampdimensjonen er spillernes møte med medspillere, motstandere og regelverk. Rett og slett møtet med spillets tid og rom. Det er spillernes møte med spillet på det høyeste funksjonsnivået – tilpasset alder. Så er det vår oppgave som trenere å tilpasse dette til spillernes modningsnivå – på trening.

 

Link til økt 13: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354693

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift