Nord

Økter 9-10 år

Økter 9-10 år

ØKT 1 MEDTAK OG PASNINGSSPIL - DEL 1 LETT

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 1 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Medtak og pasningsspill økt 1 (LETT)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - pasning på løpende rekke
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Man stiller opp to rekker mot hverandre. Fremste spiller over til den fremste på den andre siden og løper over og stiller seg bakerst i motsatt rekke.

Læringsmomenter:
- Kontrollavstand en til en og en halv meter foran deg ved førsteberøring
- Treffpunkt på ball, retning på pasning
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 50 min, målvakter - 50 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
Gjennom fiendeland 3 mot 1
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- 3 mot 1 i firkant der formålet er å holde ballen i laget, 10 pasninger 1 poeng eksempelvis
- Ved brudd eller ballen ut av spill så byttes forsvarsspiller
- Ballfører skal alltid ha 2 alternativer, med andre ord må de spillerne som ikke har ballen bevege til ledig side

Læringsmomenter:
- Vær spillbar, alltid!
- Slå - gå til ledig side
- Spill alltid på fot/i steg til en medspiller
- Bruk blikket

Variasjoner:
- Etter 10 pasninger går vi over til ett touch
- Tvungen 2 touch
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 - vende spill
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 med 2 mål (porter) bredt i banen
- Scoring ved å føre ball gjennom port med kontroll

Læringsmomenter:
- Hvor spiller jeg pasning?
- Hvor er det ledig rom/medspillere
- Komme seg fra trangt til ledig
- Hvilken teknikk bruker jeg, kan jeg bruke noe jeg lærte i tilslagssirkelen?

Variasjoner:
- Lag banen smalere/bredere/kortere/lengre
- Legg in touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min
Scoringstrening
På mål
Pasning - medtak - avslutning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spiller med ball spiller en pasning til spiller uten ball som tar et medtak før han eller hun avslutter
- Den som avslutter henter ball og stiller seg i kø for å spille pasning

Læringsmomenter:
- Score mål, hvordan?
- Treffpunkt på tilslag
- Kraft
- Standfot peker hvor?

Variasjoner:
- Varier avstand til mål
- Touchbegrensning
- Type pasning
 
Scoringstrening
På mål
Nettsus
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
Her skal det scores!
Spillerne har en ball hver som ligger død. Skyt ballen så den treffer nettet uten at den berører bakken.
Øk avstanden etter hvert. Tilpass etter ferdighetsnivå

Læringsmomenter:
Tilslagsteknikk

Link til økt 1:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354668

 

ØKT 2 MEDTAK OG PASNINGSSPIL - DEL 2 LETT

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 2 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Medtak og pasningsspill økt 2 (LETT)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - vending - pasning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
3 spillere på linje med 5-7 m mellomrom. Spiller A slår til B i midten, B vender og spiller til C. Deretter motsatt vei. Bytt plass etter litt tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch
- Lavt tyngdepunkt. 
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Variasjoner:
- Ulike serv fra pasningsspillere;
. "Kameratpasning"
. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)
 
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - vending - pasning med og uten motstand
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
4 spillere på linje. A slår opp til B, C passiv i ryggen på B. Spiller B vender opp og slår pasning til D. Deretter D til C, med B passiv i rygg, osv. Bytt plasser etter noe tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak. 
- Vende foran motstander eller vende forbi i mottaket
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch
- Lavt tyngdepunkt. 
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Instruksjonspunkter:
- Ulike serv fra pasningsspillere;
. "Kameratpasning"
. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 50 min, målvakter - 50 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
Firkant - 4 mot 2
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- 4 spillere utenfor firkanten, 2 motspillere inni. 
- Spillerne kan ikke bevege seg ut av eller inn i firkanten. 
- De 4 skal spille pasninger til hverandre gjennom firkanten til medspiller.
- Spillerne bytter plass (ute/inne) etter en viss tid.

Læringsmomenter:
- Pasningskvalitet og valg
- Igangsetting
- Forsvarere må flytte bein når ball er på vei mellom to spillere

Variasjoner:
- Størrelse på firkant
- Touchbegrensning
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 + keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 mot 2 mål

Læringsmomenter:
- Se og vektlegg tidligere læringsmomenter i økta
- Ta hensyn til spillernes ferdighetsnivå 
- Hold fokus på få læringsmomenter

Variasjoner:
- Varier banestørrelse
- Varier antall spillere etter ferdighetsnivå
- Eventuelt bruk joker
- Få keeperen med som en del av laget, både i forsvar og angrep
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Pasning fra ulike vinkler
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- 4-6 spillere server fra forskjellige vinkler til spillere som skal avslutte etter et medtak
- Med en gang en har avsluttet kommer ny spiller og gjør seg klar
- Spilleren som har avsluttet henter ball og gir tilbake til serveren

Læringsmomenter:
- Treffpunkt på ballen
- Stivt ankelledd
- Åpne opp innsiden av foten
- Bruk begge bein

Variasjoner:
- Legg føringer for hvordan servene skal være, i luft/langs bakken
- Varier avstanden til mål
- Touchbegrensning

Link til økt 2: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354669

 

ØKT 3 MEDTAK OG PASNINGSSPIL - DEL 3 LETT

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 3 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Medtak og pasningsspill økt 3 (LETT)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Pasning i sirkel
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel, og resten av spillerne samles i midten av sirkelen (uten ball). 
- Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker øyekontakt, og mottar pasning fra "sin medspiller". 
- Ballen spilles tilbake, og det søkes ny medspiller.

Læringsmomenter:
Orientering. Kommunikasjon. Pasningskvalitet.

Variasjoner:
- Tvungen en-touch, to-touch. 
- Ulike kombinasjoner sammen med vendinger, finter etc. 
- Ulik server for å utfordre andre tilslag- og mottaksferdigheter (volley, heading, bryst, lår og komb. av disse). 
- Antall spillere ute og inne i ringen for å utfordre orientering i forkant av mottak.
- Ikke lov å slå pasning tilbake på samme spiller som du mottok ballen fra.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Medløpsøvelse
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- 25x25 meter firkant
- 5 til 12 spillere
- Alltid minst to spillere der øvelsen starter

Læringsmomenter:
- Orientering før mottaket
- Tilrettelegging for pasning i bevegelse
- Timing bevegelse - pasning

Variasjoner:
- Begge retninger
 
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 i ulike spillformer
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer
a) Mot store mål
b) Mot to småmål
c) Legge "død" på kortlinje

Variasjoner:
- Varier banestørrelsene
- Varier betingelsene på de forskjellige banene
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Tre-stasjoners 2 mot 1 + keeper
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spillere på stasjon 2 og 3 skal spille mot spiller ved stasjon 1 og scorer på keeper
- Etter avslutning eller ballen ute av spill så ruller vi mellom stasjonene

Læringsmomenter:
- Mottak/medtak mot press, dra på seg press, slippe eller gå
- Legge til rette for avslutning, langt touch – kort touch

Variasjoner:
- Forsvarsspiller eller trener setter i gang øvelsen med en pasning, så får vi flere repetisjoner på medtaket
- Touchbegrensning

Link til økt 3:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354670

 

ØKT 4 PASNINGSSPIL - DEL 1 MIDDELS

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 4 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill økt 1 (MIDDELS)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Opp - tilbake - medløp
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Kvadrat på 25x25 mter. 
- En spiller på hver kjegle. ”Startkjeglen” med to spillere.
- En spiller møter og får pasning. Spiller støttepasning og gjør en ny bevegelse for å skape vinkel for spill videre. 
- Pasning i medløp. Kontroll i medløp før ny pasning opp på neste spiller som starter fra neste kjegle

Læringsmomenter:
- Orientering før mottak
- 1.berøring i bevegelse
- Timing bevegelse-pasning
- Orientering i etterkant av pasning
- Utførelse av pasning
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
Firkant - 5 mot 2
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
Kvadrat med 5 angrepsspillere og 2 forsvarsspillere. Oppgaven for laget som har ballen er å beholde laget i ballen.

Læringsmomenter:
- Orientering
- Posisjonering
- Bevegelse
- Valg/utførelse på 1.berøring
- Valg/utførelse på pasning
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 med vegger
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 med 4 vegger som er på lag med det angripende laget

Læringsmomenter:
- Bevegelse for å skape rom for meg selv og/eller andre
- Kan vi sette opp gode innleggssituasjoner?
- Kan vi få til opp-tilbake-gjennom kombinasjoner?
- True rom på siste 3-del

Variasjoner:
- Flytt på veggene
- Legg inn en joker
- Varier banestørrelse
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Tre-stasjoners 2 mot 1 + keeper
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spillere på stasjon 2 og 3 skal spille mot spiller ved stasjon 1 og scorer på keeper
- Etter avslutning eller ballen ute av spill så ruller vi mellom stasjonene

Læringsmomenter:
- Mottak/medtak mot press, dra på seg press, slippe eller gå
- Legge til rette for avslutning, langt touch – kort touch

Variasjoner:
- Forsvarsspiller eller trener setter i gang øvelsen med en pasning, så får vi flere repetisjoner på medtaket
- Touchbegrensning

Link til økt 4:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354671

 

ØKT 5 PASNINGSSPIL - DEL 2 MIDDELS

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 5 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill økt 2 (MIDDELS)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Opp - tilbake - medløp
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Kvadrat på 25x25 mter. 
- En spiller på hver kjegle. ”Startkjeglen” med to spillere.
- En spiller møter og får pasning. Spiller støttepasning og gjør en ny bevegelse for å skape vinkel for spill videre. 
- Pasning i medløp. Kontroll i medløp før ny pasning opp på neste spiller som starter fra neste kjegle

Læringsmomenter:
- Orientering før mottak
- 1.berøring i bevegelse
- Timing bevegelse-pasning
- Orientering i etterkant av pasning
- Utførelse av pasning
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
5 mot 5 + keeper i sone
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
To lag med fem spillere på hvert av lagene.
En keeper i hver endesone som er nøytrale
Når det ene laget har nådd keeper i endesone fortsetter de ballbesittelse, men snur angrepsretningen.
Keeper kan ta ball både med fot og med hånd.

Læringsmomenter:
- Bruk av nær og fjern rom, altså korte og lange pasninger.
- overgangsspill
- bruk av ledig rom

Variasjoner:
- Touchbegrensning på keeper
- Touchbegrensning på utespillere
- Størrelse på bane i bredde og lengde avpasses ferdighetsnivå
- kan benytte joker for overtallsspill
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 + keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 mot 2 mål

Læringsmomenter:
- Se og vektlegg tidligere læringsmomenter i økta
- Ta hensyn til spillernes ferdighetsnivå 
- Hold fokus på få læringsmomenter

Variasjoner:
- Varier banestørrelse
- Varier antall spillere etter ferdighetsnivå
- Eventuelt bruk joker
- Få keeperen med som en del av laget, både i forsvar og angrep
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
Angrepspill i siste tredjedel
Føring - pasning - innlegg - avslutning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Spiller fører mot motstander. Ved rett avstand slippes ball på utsiden til fri spiller. Han søker innlegg etter føring, de to andre søker avslutning mot en forsvarer og keeper.

Læringsmomenter:
Hensiktsmessige valg i forhold til innlegg/skudd, innløp i boks og avslutningsteknikk.

Link til økt 5:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354672

 

ØKT 6 PASNINGSSPIL - DEL 3 MIDDELS

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 6 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill økt 3 (MIDDELS)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
3 på medløp (ni-koneren)
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Tre og tre spillere samarbeider med å spille pasninger fra en side til en annen. 
- Banestørrelse ca. 30X50 meter. 
- Pasningen slås fra sentral spiller på medløp mot hhv. høyre eller venstre spiller. 
- Neste pasning slås deretter over til spiller på motsatt side. 
- Så slås pasning til sentral spiller på neste 3 gruppe (motsatt side).

Læringsmomenter:
- Tilslagsferdigheter på ulike delferdigheter (innside, ytterside, tempo og halvtliggende vrist). 
- Timing (pasning på medløp), bevegelse ifht. ballfører.

Variasjoner:
- Ulike pasningskombinasjoner. Legg inn (passivt) press/motstander.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
Press i 16 metern "Feyenord"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
2 lag på 7- 9spillere, 1 ball, Del 16 m i to. Lagene prøver å spille så mange pasninger som mulig i sin sone, med spillere fra andre laget i press. Vinner disse ballen skal de spille den tilbake til sitt lag.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk
Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Antall i press fra start og etter hvert etter antall pasninger, antall touch ift hvor mange i press , gjenvinning
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Smålagsspill
Flere spillere
Turneringsspill med ulike spillformer
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
- Del inn i jevnbyrdige lag, maks. 4 mot 4 utespillere på hvert lag. 
- Sett opp flere ulike former for smålagspill (f.eks. mot to mål og keepere, 4 småmål, føre over linje, scoring i endesone etc.). 
- Tilpass banestørrelse etter antall spillere og ferdigheter.

Læringsmomenter:
- Mest mulig spill-flest mulig mål-mest mulig gøy. 
- Ellers vil læringsmomentet være knyttet til treningens tema.

Variasjoner:
- Antall type spillformer, og spillere. 
- Betingelser i spillet (f.eks. touchbegrensninger, scoringsregler, overtall/undertall etc.).
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Opp – tilbake – avslutning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Spiller med ball spiller til trener (eller annen spiller uten ball) og får den tilbake. Spiller skal så avslutte på mål ved første eller andre berøring.

Læringsmomenter:
- Møt ballen
- Legg til rette for avslutning
- Ta det rette valget

Variasjoner:
- Trener varierer vanskelighetsgrad på pasning
- Avstand mellom spiller og trener
- Avstand til mål

Link til økt 6:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354673

ØKT 7 FRA 1:1 TIL OVERTALLSSPILL - DEL 1 VANSKELIG

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 7 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Fra 1:1 til overtallsspill økt 1 (VANSKELIG)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1.angriper (1A)
1 mot 1 "Powerbox"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
6 spillere i firkant, 1 ball
1 mot 1 inne i firkanten, 4 angrepsspillere rundt (en på hver side til enhver tid)
Bytt spillere i midten regelmessig (1-2 minutter)
Hvor mange kombinasjoner kan angrepsspiller i midten ha med spillerne utenfor på 1 minutt?

Læringsmomenter:
1A: 
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring

Variasjoner:
Må innom spiller i midten før en kan spille til de utenfor
Poeng ved å bruke alle spillerne utenfor firkanten.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Spille med og mot
Fra 1:1 til overtallsspill
1 mot 1 - scoring gjennom porter på sidene
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- Vi jobber innenfor et rektangel på ca 10x15 meter.
- 1A starter med ball og skal passere 1F. Scoring ved å føre ballen kontrollert gjennom port

Læringsmomenter:
- Utfordre med tempo
- Bestemt i valg av finte
- Lavt tyngdepunkt

Variasjoner:
- Differensiering: Tilpass banestørrelse i forhold til utfordringer, lag både større og mindre.
- Trener kan serve og dermed sette større krav til 1A sine valg og handlinger
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 + keepere med forsvars- og angrepssone Ø2
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
2 lag med 4 utespillere på hvert lag + keepere. Utespillerne fordeler seg med 2 i angrepssonen og 2 i forsvarssonen. Spillere i forsvarssonen skal føre over linje eller spille pasning til medspillere i angrepssonen. Da kan en fra forsvarssonen gå med slik at det spilles 3 mot 2 + keeper i angrep. Det spilles ellers vanlig. Om forsvarerne vinner ballen i spill går de i angrep. Motstandere må da tilbake med to spillere i forsvarssonen så fort som mulig. Bane ca 35 x 25 m.

Læringsmomenter:
Følg opp Læringsmomenter fra tidligere i økta

Variasjoner:
- Banestørrelse
- Touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Scoringstrening
Angrepspill i siste tredjedel
2 mot 1 med sone + 1 mot 1 i A.sone
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- Del banen i 2 soner
- 2 mot 1 i den ene og 1 mot 1 i den andre
- Når de 2 i første sone har passert forsvarsspiller i sin sone kan de bruke den tredje angrepsspilleren, med hensikt om å score mål

Læringsmomenter:
- Slå eller gå?
- Dra på seg press, skape/utnytte overtall
- Hvilken medspiller bruker jeg?
- Kan jeg kamuflere pasningen min, hva slags type teknikker bruker jeg ofte da?

Variasjoner:
- Legg inn touchbegrensning
- Trener server i gang øvelsen

Link til økt 7:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354674

 

ØKT 8 FRA 1:1 TIL OVERTALLSSPILL - DEL 1 VANSKELIG

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 8 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Fra 1:1 til overtallsspill økt 2 (VANSKELIG)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Dribling gjennom porter"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
10-20 spillere, avlang bane med 6 kjeglemål/porter plassert med forskjellige vinkler inne i banen. 5-10 baller.
Halvparten av spillerne utenfor banen (vegger), andre halvparten inne på banen hvor de fører ball gjennom portene, for så spille pasning til en ledig spiller utenfor. Ny port og pasningsmottaker hver gang.
Hvor mange kan du klare på ett minutt?

Læringsmomenter:
1A: 
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring

Variasjoner:
Varier med antall spillere ute/inne, bytte posisjon ute/inne etter pasning.
 
ÅPNE DOKUMENTVIS VIDEO
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Angrepsspill
1.angriper (1A)
1 mot 1 "Waves"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
4-16 spillere, 1-4 baner (2 firkanter for hver bane). 1 mot 1 inne i første firkanten, passere linje før en kan spille pasning til medspiller på motsatt endelinje.

Læringsmomenter:
Fra 1F til 1A
• Ved ballerobring, direkte gjennombrudd (passere) eller verne om ballen
1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere 
• Med tempo
• Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Gjennomfør øvelsen begge veier ved balltap uten stopp.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 med keeper - sonespill
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
FORKLARING:
- Spill 4 mot 4 med en frisone midt på banen
- I frisonen er det ikke lov til å gå på ballfører
- To faste spillere i hver sone. En av spillerne i forsvarssonen kan bli med over nå vi er i angrep!
- Spiller i angrepssone kan komme i frisonen for oppspill

Læringsmomenter:
- Legg vekt på læringsmomenter fra tidligere øvelser i økta
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Fra 1:1 til overtallsspill
2 mot 1 med ett mål på kant
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Her spilles det 2 mot 1 i avgrenset område på siden. De to skal overliste motstanderen i området og så avslutte på mål. Keeper foretar redning.

Læringsmomenter:
Plassering i målet og utgangsstilling
Valg av teknikk, mottak/grep
Fallteknikk

Link til økt 8: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354675

 

ØKT 9 FRA 1:1 TIL OVERTALLSSPILL - DEL 1 VANSKELIG

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 9 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Fra 1:1 til overtallsspill økt 3 (VANSKELIG)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Angrepsspill
1.angriper (1A)
"King of Castle"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
6 til 20 spillere i et rektangel, 3-10 baller, 3-10 kjegler (slott)
Spillere med ball angriper kjeglene (skyte de ned), spillere uten ball forsvarer kjeglene. Runder på ca. 1 minutt. Hvor mange kjegler kan du skyte ned på et minutt.

Læringsmomenter:
1A:
• Utfordre førsteforsvarer (1F) 
•Med tempo
•Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Varier antall forsvarere og angripere, varier banestørrelse og antall kjegler
 
ÅPNE DOKUMENT
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
2 mot 1 "Waves"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
6-8 spillere, 15x20m bane, 2 små mål. To mot en mot ett mål, angripere bytter ved avsluttet angrep. Forsvarer blir første angriper (1A) med ny 2A og 1F andre retning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk


Fra 1F til 1A
• Ved ballerobring, direkte gjennombrudd (passere) eller verne om ballen
1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning
• Med tempo
• Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
2 mot 2
Spill med store mål og keepere.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 + keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 mot 2 mål

Læringsmomenter:
- Se og vektlegg tidligere læringsmomenter i økta
- Ta hensyn til spillernes ferdighetsnivå 
- Hold fokus på få læringsmomenter

Variasjoner:
- Varier banestørrelse
- Varier antall spillere etter ferdighetsnivå
- Eventuelt bruk joker
- Få keeperen med som en del av laget, både i forsvar og angrep
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Scoringstrening
På mål
3 mot 2 i 16 meter
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- 3 mot 2 i et avgrenset område

Læringsmomenter:
- Føre inn i ledig rom
- Føre mot motstander eventuelt slippe til medspiller
- Føring mot en side, vending og spille pasning til medspiller i ledig rom.
- Gjøre deg spillbar for 1A slik at vi i neste trekk kan score

Variasjoner:
- Øk antallet angrepsspillere
- Varier hvor stort området er

Link til økt 9: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354676

 

ØKT 10 FORSVARSSPILL - DEL 1 NYBEGYNNER

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 10 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Forsvarsspill økt 1 (Nybegynner)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
Læringspunkter forsvarsspill
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 1 min

Kommentar
Denne videoen kan brukes som en introduksjon til forsvarsspill, for eksempel på et spillermøte. Varighet 15 min.
 
Sjef over ballen
Leik
Kontroll over egen ball - jakte motstanderens
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 14 min

Organisering:
- Alle spillerne med en ball hver innenfor et avgrenset område
- Om å gjøre å sparke vekk motstandernes ball samtidig som man verner om sin egen
- Får man ballen sin sparket ut må man løpe og hente den. Se variasjoner for hva vedkommende kan gjøre for å få komme inn igjen

Læringsmomenter:
- Verne om egen ball , få kropp mellom motstander og ball
- Lavt tyngdepunkt – balanse
- Ha oversikt

Variasjoner:
- De som får ballen sin sparket ut fortsetter leiken i firkant ved siden av de andre. Blir ballen sparket vekk i den firkanten går de tilbake til den opprinnelige firkanten.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 - Forsvarer i ulike posisjoner
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- 1 mot 1 øvelse
- Trener server i gang øvelsen og 1A skal føre over linje. 
- 1F starter i ulike posisjoner, både på rett side og feil side

Læringsmomenter:
- Er jeg på rett eller feil side?
- Har jeg kontroll på 1A?
- Hvordan går jeg for å vinne ball, er jeg langt unna mållinjen?
- Kjapp forflytning for å få satt press på ballfører uansett

Variasjoner:
- Varier banestørrelse
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
3 mot 3 med keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 med 2 mål

Læringsmomenter:
- Hvem er forsvarsspillere når mitt lag IKKE har ballen?
- Hvem går på ballfører?
- Være offensiv i hodet å tørre å takle gå i duell!
- Se læringsmomenter tidligere i økta og fokuser på disse
- Velg læringsmomenter ut fra spillernes ferdighetsnivå
- Ha fokus på få læringsmomenter

Variasjoner:
- Varier banestørrelsen
- Minske/øke antall spillere
- Bruk av joker(e)
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 - Ballfører rettvendt i fart
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- 1 mot 1 mot mål, eventuelt med føring over linje
- Fokus på forsvarsspiller som møter spillere i stor fart

Læringsmomenter:
- Hurtig opp i motstander – press på ballfører
- Ta av farten til motstander
- Lavt tyngdepunkt
- Takle – Vinne ball
- Blikk på ball
 

Link til økt 10: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354677

 

ØKT 11 FORSVARSSPILL - DEL 2 NYBEGYNNER

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 11 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Forsvarsspill økt 2 (Nybegynner)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
Teknisk drill - 1 mot 1 uten ball
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
- To og to spillere stiller seg ovenfor hverandre. 
- Spillerne forsøker så å ta hverandre på knærne, mens de samtidig skal unngå å bli "tatt" på knærne. 
- Denne øvelsen går uten ball, hvor poenget er å øve inn bevegelse, koordinasjon og balanse til første forsvareren.

Læringsmomenter:
- Lavt tyngdepunkt, litt framover på tærne, kjappe føtter, se ned på "ballen" (motstanderens knær).

Variasjoner:
- Varier motstandere. Gjennomfør på tid (konkurranse).
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 65 min, målvakter - 65 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 - Ballfører feilvendt
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Kommentar
Kan gjennomføres uten keeper.

Organisering:
- Ballen spilles opp mot feilvendt angrepsspiller
- Forsvarsspiller starter et stykke unna
- Ballfører skal forsøke å vende og score på målet
- Forvarsspiller skal forsøke å vinne ballen og score på ett av to små mål

Læringsmomenter:
- Kom opp i før angrepsspiller rettvender seg
- Ikke la deg bli vendt bort
- Nekt gjennombrudd - vinne ball

Variasjoner:
- Banestørrelse
- Avstander
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 - Forsvarer i ulike posisjoner
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Kommentar
Kan gjennomføres uten keeper.

Organisering:
- 1 mot 1 øvelse
- Trener server i gang øvelsen og 1A skal føre over linje. 
- 1F starter i ulike posisjoner, både på rett side og feil side

Læringsmomenter:
- Er jeg på rett eller feil side?
- Har jeg kontroll på 1A?
- Hvordan går jeg for å vinne ball, er jeg langt unna mållinjen?
- Kjapp forflytning for å få satt press på ballfører uansett

Variasjoner:
- Varier banestørrelse
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
4 mot 4 + keeper
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 mot 2 mål

Læringsmomenter:
- Fokuser på tema i treningsøkta

Variasjoner:
- Varier banestørrelse
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
3 mot 2 med ett mål
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Banestørrelse 20x30m
- Det angripende laget starter med ball og skal sammen prøve å score på det målet som blir forsvart

Læringsmomenter:
- Hvem er 1F? 2F sikrer bak og til siden for 1F
- Hva skjer når angrepslaget spiller pasning?
- Press på ballfører
- Hvor langt er vi unna eget mål?

Variasjoner:
- Tilpass banestørrelse i forhold til utfordringer, lag både større og mindre.
- Trener kan serve 
- Touchbegrensning

Link til økt 11: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354678

 

ØKT 12 FORSVARSSPILL - DEL 3 NYBEGYNNER

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 12 av 13
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Forsvarsspill økt 3 (Nybegynner)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 uten ball
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
Her har vi satt opp en firkant med 2 porter som ”mål”. 1F skal hindre motspiller å løpe gjennom disse portene på treners signal

Læringsmomenter:
- Komme meg opp i 1A fortest mulig
- Presse!
- Hindre han eller hun i å komme forbi meg

Variasjoner:
- Samme øvelse bare med ball
- Neste mann i køen server inn til 1A (fra forskjellige vinkler)
- Forsvarsspiller kan score ved å føre ballen over motsatt linje
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 65 min, målvakter - 65 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
1 mot 1 - Forsvarer på feil side av ballfører
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Forsvarsspiller starter fem meter bak angrepspiller
- Begge starter når trener spiller ballen
- Angrepsspiller skal score - forsvarsspiller skal hindre mål

Læringsmomenter:
- Returløp - komme på rett side av ballfører
- Vinne ball - oppholde
- Bruke kropp - takle
- Vekk fra farlig område

Variasjoner:
- Variere avstand
 
Angrepsspill
1.angriper (1A)
1 mot 1 "Waves"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Kommentar
Denne angrepsøvelsen gjennomføres med fokus på forsvarsspilleren.

Organisering:
4-16 spillere, 1-4 baner (2 firkanter for hver bane). 1 mot 1 inne i første firkanten, passere linje før en kan spille pasning til medspiller på motsatt endelinje.

Læringsmomenter:
Fra 1F til 1A
• Ved ballerobring, direkte gjennombrudd (passere) eller verne om ballen
1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere 
• Med tempo
• Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Gjennomfør øvelsen begge veier ved balltap uten stopp.
 
ÅPNE DOKUMENT
 
Forsvarsspill
1F og vi andre
4 mot 4 + keepere - lite område
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 35 min

Organisering:
25x 30m
Spill 4 mot 4 med keeper

Læringsmomenter:
- Skifte fra angrep til forsvar
- Å komme på rett side
- Hvem er nærmest ballfører og 1.forsvarer
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Forsvarsspill
1F og vi andre
Avslutninger 1 mot 1
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Spillere starter på hver sin side av treneren. Treneren spiller pasning ut i spillområdet. Spillerne kjemper om ballen og prøver å drible seg forbi hverandre og mot mål for å komme til avslutning

Læringsmomenter:
- Hvem er 1F?
Kan jeg snappe ballen foran og sette i gang gode angrep?
- Hvor er spillsituasjonen?
- Lavt tyngdepunkt - blikk på ball

Variasjoner:
Avstand til mål

Link til økt 12: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354679

 

ØKT 13 TIPS TIL KAMPEN: FEMMERFOTBALL - VIDEREKOMMENDE

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F
Aldersgruppe Økter 9-10 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 13 av 13
Total varighet Spillere: 30 min
Målvakter: 30 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Tips til kampen: Femmerfotball (viderekommende)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min
Fotballfilosofi og organisering
Diverse
Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen, mot 10 år, Gustavson
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen, mot 10 år
«Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen» skal være et virkemiddel som skal hjelpe trenere, laget og spillerne til å øve opp forståelsen og dyktigheten i spillets idé og hensikt – å score mål i angrep og hindre mål i forsvar. Det skal også hjelpe oss til å 
• få en bedre sammenheng mellom aktiviteten på treningene og det vi opplever i kamper 
• gjøre kampen til en enda større trivsels- og læringsarena 
• introdusere femmerfotball som spillform 
• lage en god overgang fra femmerfotball til sjuerfotball og fra sjuerfotball til elleverfotball 
• gjøre elleverfotballen til en enda større trivsels- og lærings-arena 
Spill- og kampdimensjonen er spillernes møte med medspillere, motstandere og regelverk. Rett og slett møtet med spillets tid og rom. Det er spillernes møte med spillet på det høyeste funksjonsnivået – tilpasset alder. Så er det vår oppgave som trenere å tilpasse dette til spillernes modningsnivå – på trening.

 

Link til økt 13: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354680

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift