Nord

Økter 7 år

Økter 7 år

ØKT 1 SJEF OVER BALLEN - NYBEGYNNER

ittel på nivået Sjef over ballen
Aldersgruppe Økter 7 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 1 av 6
Total varighet Spillere: 60 min
Målvakter: 60 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Sjef over ballen, økt 1 NYBEGYNNER
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min
Sjef over ballen
Leik
Rappeleiken
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- 10-12 baller i midten av en firkant på 15x15 meter
- 2-3 spillere på hver kjegle
- En fra hvert lag løper i ballbanken og fører ball hurtig tilbake før neste mann gjør det samme
- Når det er tomt skal vi rappe baller fra de andre lagene. En spiller fra hvert lag i aksjon av gangen.
- Første gruppe til eksempelvis til å ha 4 baller på sin kjegle

Læringsmomenter:
- Tett ballkontroll
- Orientering, hvilket lag har flest baller?
- Tempo i føring
 
Sjef over ballen
Ballkontroll
Vindmølla
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spillerne fordeler seg i fire hjørner i en firkant med hver sin ball. 
- Første spiller fra hvert hjørne fører ballen mot senter av firkanten og tilbake til utgangspunktet.

Læringsmomenter:
- Ballkontroll, føre og vende så nærme de andre spillerne som mulig. 
- Når vende, og fart ut av vendingen er viktige momenter. 
- Lavt tyngdepunkt og kjappe føtter.

Variasjoner:
- Ulike typer føring og vending. 
- Bytt ut 180 graders vending med til høyre/venstre mot neste hjørne. 
- Trener knytter tall til ulike type vendinger.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Smålagsspill
Spill to mot to
2 mot 2 + keeper og joker
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- 15x20m 
- Spill 2 mot 2 med foreldrejoker, for å få bedre flyt i spillet.

Læringsmomenter:
- Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, hvordan utfører jeg medtaket/mottak?
- Møt ball, få kjapt kontroll
- Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, hvorfor? 
- Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – kort/lang berøring

Variasjoner:
- Varier banestørrelsen
- Legg inn touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min
Scoringstrening
På mål
Føring og avslutning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Kommentar
Legg gjerne inn føring mellom porter før/etter avslutning.

Organisering:
- Alle spillerne har en ball hver
- 1A fører ballen mot mål med mange berøringer og skal avslutte før han eller hun kommer til et punkt eller linje
- Unngå kø og kjør denne øvelsen på flere mål samtidig!

Læringsmomenter:
- Føre med kontroll frem til linje og avslutte
- Prøv forskjellige typer føringer i forskjellige tempo, lek med touchen, vi har ikke press

Variasjoner:
- Legge inn passiv motstand fra forskjellige vinkler
- Variere avstanden til mål

Link til økt 1 - Sjef over ballen - nybegynner: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354655 

 

ØKT 2 SJEF OVER BALLEN - NYBEGYNNER

Tittel på nivået Sjef over ballen
Aldersgruppe Økter 7 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 2 av 6
Total varighet Spillere: 60 min
Målvakter: 60 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Sjef over ballen, økt 2 NYBEGYNNER
 
Notis
Denne økta kan med fordel gjennomføres som stasjonstrening etter felles oppvarming, slik at vi sikrer høyt aktivitetsnivå.
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Sjef over ballen
Ballkontroll
Diverse Føringer og vendinger til linje
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc. De andre spillerne gjentar fra en linje til en annen.

Læringsmomenter:
Ut fra valgt teknikk, presses spillerne i rom og tid med "kjappe føtter" (ballkontroll, korte og mange touch).
Hvordan ha ballkontroll og samtidig orientere seg?

Variasjoner:
Ulike typer føring og vendingsteknikker. Noen spillere kan opptre som "passive" forsvarere. Utfordere spillere som har kommet langt til å vise gode øvingsbilder (Mesterlæring).
 
Sjef over ballen
Ballkontroll
Finte - drible øvelse
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
- 2 og 2 sammen med 1 ball hver
- Start å føre samtidig mot hverandre, når vi møtes passerer vi hverandre hver vår vei uten å kollidere

Læringsmomenter:
- Når og hvordan sette i finta i forhold til avstand til ”motspiller”
- Hva slags finte (høyre/venstre - oversteg - etc.) bruker jeg når?
- Ballkontroll, korte touch
- Rolig inn - hurtig ut

Variasjoner:
- Varier avstanden mellom utgangsposisjonen
- Utfordre spillerne på tempo og tempovariasjon
- Legg evt. føringer for hva slags type finter spillerne skal bruke
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min
Smålagsspill
Spill to mot to
2 mot 2 + keeper og joker
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- 15x20m 
- Spill 2 mot 2 med foreldrejoker, for å få bedre flyt i spillet.

Læringsmomenter:
- Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, hvordan utfører jeg medtaket/mottak?
- Møt ball, få kjapt kontroll
- Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, hvorfor? 
- Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – kort/lang berøring

Variasjoner:
- Varier banestørrelsen
- Legg inn touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min
Sjef over ballen
Ballkontroll
Drible-, pasning og avslutningsløype
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
- Alle spillerne har en ball hver
- 1 og 1 fører ball med kontroll gjennom portene, sentrer til spiller ved kjegle og får ballen tilbake før man avslutter på mål
- Den som avslutter steller seg på kjegle for å sette opp veggspillet med neste mann
- Den som stod på kjeglen henter ball og steller seg bakerst i køen

Læringsmomenter:
- Ballkontroll, mange touch nærme seg selv
- Pasning i forhold til hverandre.
- Score mål!

Variasjoner:
- Varier avstanden mellom kjeglene
- Varier avstanden til mål i forhold til kraft i avslutning

Link til økt 2 - Sjef over ballen - nybegynner: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354656

 

ØKT 3 SJEF OVER BALLEN - NYBEGYNNER 

Tittel på nivået Sjef over ballen
Aldersgruppe Økter 7 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 3 av 6
Total varighet Spillere: 60 min
Målvakter: 60 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Sjef over ballen, økt 3 NYBEGYNNER
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Sjef over ballen
Ballkontroll
Føring i sikk sakk
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
Det settes opp sikk sakk løyper. Spillerne fører ballen mot/rundt kjeglene.

Læringsmomenter:
Ballkontroll. Mange korte touch. Orienteringsevne. Fart ifht. nivå.

Variasjoner:
Føring med ulike teknikker. Avstander mellom kjeglene.
Halvparten av spillerne står ved kjeglene og server spillerne med både pasninger langs bakken eller i lufta.
 
Sjef over ballen
Leik
Krabba
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
- Alle spillerne har en ball hver i begge ender av et avgrenset område. Størrelse ut i fra antall.
- Start med 2 eller 3 krabber i midten (disse sitter).
- På trenerens signal fører alle spillerne ballen gjennom krabbeland
- Mister man ballen blir man krabbe

Læringsmomenter:
- Hvor er det plass til å føre forbi?
- Ballkontroll, med mange touch nærme seg selv
- Hva slags vendinger bruker jeg oftest her, hvordan vender jeg da?
- Bruk begge bein

Variasjoner:
- Varier størrelsen på området slik at romforholdene endrer seg
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 40 min, målvakter - 40 min
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 i ulike spillformer
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer
a) Mot store mål
b) Mot to småmål
c) Legge "død" på kortlinje

Variasjoner:
- Varier banestørrelsene
- Varier betingelsene på de forskjellige banene

Link til økt 3 - Sjef over ballen - nybegynner:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354657

 

ØKT 4 SJEF OVER BALLEN - ØVET

Tittel på nivået Sjef over ballen
Aldersgruppe Økter 7 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 4 av 6
Total varighet Spillere: 60 min
Målvakter: 60 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Sjef over ballen, økt 1 ØVET
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Tilslags og pasningssirkel
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Halvparten av spillerne har 1 ball hver og danner en sirkel
- De som ikke har ball jobber inne i sirkelen med ballkontroll og ulike delferdigheter

Læringsmomenter:
- Orientering i forkant
- Bruke blikket og se hvor det er ledig rom og ledig medspiller
- Åpne opp kroppen før mottak/medtak så det går kjappere å ta den med seg
- Hurtig ballkontroll
- Retningsbestemt mottak

Variasjoner:
- Uttalige variasjoner med tanke på hvilke tilslagsferdigheter man ønsker å trene på
- Touchbegrensing, minimum 2 touch for å få repetisjon på mottak/medtak
- ulik serv fra spillere i ytre sirkel (kraft på pasningen, langs bakken og i lufta)
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 35 min, målvakter - 35 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - vending - pasning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
3 spillere på linje med 5-7 m mellomrom. Spiller A slår til B i midten, B vender og spiller til C. Deretter motsatt vei. Bytt plass etter litt tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch
- Lavt tyngdepunkt. 
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Variasjoner:
- Ulike serv fra pasningsspillere;
. "Kameratpasning"
. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)
 
Smålagsspill
Spill to mot to
2 mot 2 + keeper og joker
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
- 15x20m 
- Spill 2 mot 2 med foreldrejoker, for å få bedre flyt i spillet.

Læringsmomenter:
- Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, hvordan utfører jeg medtaket/mottak?
- Møt ball, få kjapt kontroll
- Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, hvorfor? 
- Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – kort/lang berøring

Variasjoner:
- Varier banestørrelsen
- Legg inn touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min
Scoringstrening
På mål
Avslutning på løpende rekke
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
- Spilleren som skal avslutte får pasning, tar med seg ballen fremover og avslutter
- Den som har avsluttet henter ball og stiller seg i køen der pasningen blir slått fra.

Læringsmomenter:
- Score mål – hvordan?!
- Føre med kontroll og legge til rette for avslutning
- Bruk begge bein!

Variasjoner:
- Varier avstand til mål gjennom å ha et punkt eller linje man må avslutte før
- Legge inn touchbegrensing 
- Gi avslutter pasninger fra forskjellige sider/vinkler i forhold til å føre og avslutte med begge bein

Link til økt 4 - Sjef over ballen - øvet:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354658

 

 

ØKT 5 SJEF OVER BALLEN - ØVET

Tittel på nivået Sjef over ballen
Aldersgruppe Økter 7 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 5 av 6
Total varighet Spillere: 60 min
Målvakter: 60 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Sjef over ballen, økt 2 ØVET
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Tilslags og pasningssirkel
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Halvparten av spillerne har 1 ball hver og danner en sirkel
- De som ikke har ball jobber inne i sirkelen med ballkontroll og ulike delferdigheter

Læringsmomenter:
- Orientering i forkant
- Bruke blikket og se hvor det er ledig rom og ledig medspiller
- Åpne opp kroppen før mottak/medtak så det går kjappere å ta den med seg
- Hurtig ballkontroll
- Retningsbestemt mottak

Variasjoner:
- Uttalige variasjoner med tanke på hvilke tilslagsferdigheter man ønsker å trene på
- Touchbegrensing, minimum 2 touch for å få repetisjon på mottak/medtak
- ulik serv fra spillere i ytre sirkel (kraft på pasningen, langs bakken og i lufta)
 
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Pasning - medtak - pasning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
2 spillere på 1 ball
- Slår pasninger frem og tilbake til hverandre med forskjellige typer teknikker
- Minimum 2 touch slik at vi får masse repetisjoner på medtak/mottak
- Hver spiller har en kjegle foran seg som han eller hun skal ta med ballen til siden for før pasningen slås tilbake

Læringsmomenter:
- Legg til rette med første touch for pasning på andre touch
- Tempo i pasning, slå gjennom ball
- Treffpunk på ball!
- Treff medspiller

Variasjoner:
- Varier avstand
- Legg inn touchbegrensning
- Lage form for konkurranser?
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 35 min, målvakter - 35 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - vending - pasning med og uten motstand
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
4 spillere på linje. A slår opp til B, C passiv i ryggen på B. Spiller B vender opp og slår pasning til D. Deretter D til C, med B passiv i rygg, osv. Bytt plasser etter noe tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak. 
- Vende foran motstander eller vende forbi i mottaket
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch
- Lavt tyngdepunkt. 
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Instruksjonspunkter:
- Ulike serv fra pasningsspillere;
. "Kameratpasning"
. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)
 
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 i ulike spillformer
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer
a) Mot store mål
b) Mot to småmål
c) Legge "død" på kortlinje

Variasjoner:
- Varier banestørrelsene
- Varier betingelsene på de forskjellige banene

Link til økt 5 - Sjef over ballen - øvet: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354659

 

 

ØKT 6 SJEF OVER BALLEN - ØVET

Tittel på nivået Sjef over ballen
Aldersgruppe Økter 7 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 6 av 6
Total varighet Spillere: 60 min
Målvakter: 60 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Sjef over ballen, økt 3 ØVET
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Pasning - medtak med god vinkel før medtaket
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
- Spillerne stiller opp på to rekker (minimum to på hver side). 
- Førstemann slår en vinklet pasning på bevegelse til spiller på motsatt side. 
- Etter slått pasning løper spiller til motsatt side.

Læringsmomenter:
Tilslagsferdighet, timing og bevegelse.

Variasjoner:
- Tvungen to-touch med retningsbestemt medtak. 
- Tvungen en-touch. Pasningsvariasjoner med forskjellige avstand.
- Pasningsvariasjoner med forskjellige pasningskombinasjoner: Opp-tilbake- vinklet pasning.
 
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - vending - pasning med og uten motstand
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
4 spillere på linje. A slår opp til B, C passiv i ryggen på B. Spiller B vender opp og slår pasning til D. Deretter D til C, med B passiv i rygg, osv. Bytt plasser etter noe tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak. 
- Vende foran motstander eller vende forbi i mottaket
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch
- Lavt tyngdepunkt. 
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Instruksjonspunkter:
- Ulike serv fra pasningsspillere;
. "Kameratpasning"
. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min
Smålagsspill
Spill to mot to
2 mot 2 med fire mål - trener som joker
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
- Vi spiller to mot to med fire små mål (2 på hver kortside). 
- Treneren spiller hele tiden på det angripende lag (Joker).

Læringsmomenter:
- Orientering ifht. hvor ledig plass, både for ballfører og medspiller.
- Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, hvordan utfører jeg medtaket/mottak?
- Møt ball, få kjapt kontroll
- Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, hvorfor? 
- Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – kort/lang berøring

Variasjoner:
- Varier banestørrelsen
- Legg inn touchbegrensning
- Joker kan ikke score
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Avslutninger fra ulike vinkler
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Spillerne danner rekker ved begge kjeglene, ikke mer enn 3-4 ved hver kjegle. Pasning til spiller ved kjegle nærmest mål etter dennes initiativ. Medtak og dribling/skudd fra ulike vinkler og avstander. 
Eventuelt kan skytter gå i mål når han ikke scorer, eller bytte keeper etter en viss tid.

Læringsmomenter:
Forflytning/posisjonering
Utgangsstilling/balanse
Valg av mottaks- fallteknikk
Avvente skytter, en mot en - situasjoner

Variasjoner:
Variasjon: avslutter kan drible keeper eller skyte.

Link til økt 6 - Sjef over ballen - øvet:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354660

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift