Nord

2.6 Kvalitetsklubbansvarlig

2.6 Kvalitetsklubbansvarlig

Instruks kvalitetsklubbansvarlig

 

Ansvarlig SK Nord: Eirik Rutledal, mob: 922 98 281, mail: post@sknord.no

 

Kvalitetsklubbansvarlige er klubbens hovedkontakt med NFF Rogaland og ansvarlig for klubbens fremdrift i arbeidet.

Hovedoppgaver:

  • Klubbens kontaktperson med NFF Rogaland
  • Ansvarlig for at fremdriftsplanen blir fulgt
  • Ansvarlig for fortløpende å legge inn i kx-web og i fiks det arbeidet som er fullført.
  • Ansvarlig for å videreformidle eventuelle kommentarer fra NFF Rogaland på det materialet som er lagt inn i fiks.
  • Kalle inn til møter, lage agenda og lede gjennomføringen av møte
  • Holde styret informert om fremgangen i arbeidet
  • Fullmakt til å rekruttere medhjelpere og fordele arbeidsoppgaver i prosjektet
  • Påse at innholdet i det som blir produsert samsvarer med klubbens verdisett og målsetninger.

 

 

 

Versjon 2.0  14.08.2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift