Nord

Trafikk sikkerhet

Trafikk sikkerhet

SK Nord sin nullvisjon i trafikken!

Null drepte og null skadde på vei til og fra trening og kamp!

SK Nord si fotball avdeling genererer grovt regnet følgende aktivitet

 

Kamp                                             

50          lag

10          bortekamper hver

20          km reiselengde i snitt

4            biler i snitt pr kamp

= 40 000 km

Trening

50          lag

40          uker

2,5         treninger i snitt

4            biler

= 160 000 km

Totalt legger våre medlemmer i fotball-avdelingen ned ca 200 000 km i løpet av året.

 

Det er betydelig andel av trafikken i vårt nærområde og de forplikter oss til å:

  • ALLTID bruke ansvarlige sjåfører
  • ALLTID bruker biler i god teknisk stand og med godkjente dekk
  • At vi ALDRI kjører med overlast
  • At vi som sjåfør ALDRI taster på mobiltelefonen
  • At ungene ALLTID er fastspent
  • At vi ALLTID starter i god tid og ikke stresser
  • At vi ALLTID holder fastgrensen og tilpasser farten etter forholdene
  • At vi ALLDRI kjøre i ruspåvirket tilstand
  • At vi alltid parkerer på oppmerket/anvist plass på hjemme- og bortebane
  • At vi ALLTID sier ifra dersom noen av våre sjåfører ikke opptrer forsvarlig i trafikken

Versjon 1. 11.11.2016

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift