Nord

2.5 Politiattest

2.5 Politiattest

Prosedyre trenere/ledere:

-          Bruk skjema lagt ved. Der de fleste opplysninger er fylt ut. (Fyll inn selv dersom der er mangler, fyll bare inn fødselsdato, IKKE personnummer)

-          Det utfylte skjemaet lastes opp på: https://attest.politi.no/

 

  •           Da kommer du inn slik som vist under, Både kategori og formål er frivillig organisasjon. Deretter laster du opp det utfylte skjemaet.

 

-          Det tar ca. 1 uker før svaret kommer fra Politiet. Attesten tar du da med til kontoret og viser den frem der slik at det blir registrert i SK Nord sitt register. NB! Attesten skal bare fremvises, ikke innleveres.

 

Prosedyre politiattest ansvarlig:

- Ved registrering av nye trenere/ledere skal prosedyren over sendes til vedkommende umiddelbart på mail med frist på 14 dager til fremvisning.

- Ved fremvisning registreres dette i Politiattest permen som står på kontoret til daglig leder og i KX med dato på personen under "Fremvist Politiattest"

- Daglig leder følger opp og tar ut liste på hvem som ikke har fremvist politiattest gjennom rapportsystemet til KX-web. Dettet gjøres siste fredag i hver måned. De som mangler blir da purret med frist på 14 dager.

- De som ikke kan fremvise gyldig Politiattest etter 2 purringer vil bli bedt om å fratre sin rolle med umiddelbar virkning.

 

Ansvarlig politiattest er daglig leder Eirik Rutledal mail: post@sknord.no og mobil: 922 98 281 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift