Nord

4.1 Verdier

4.1 Verdier

Mål og verdier i Sportsklubben Nord

«Et trygt oppvekstmiljø for barn og ungdom»

SK Nord er en breddeklubb som skal gi tilbud til alle barn og unge som ønsker å spille fotball, håndball eller drive med allidrett uansett kjønn, seksuell legning, kulturell- eller sosial-bakgrunn.

Grunntanken er flest mulig lengst mulig og dette er noe som best oppstår i et miljø som er preget av trygghet, trivsel, tilhørighet, inkludering. mestring, jevnbyrdighet, åpenhet og kvalitet i alle ledd.

Den daglige aktiviteten skal ikke ha et overdrevent stort resultatfokus, men heller være retta mot utvikling og mestring.

SK Nord er en viktig samfunnsaktør i lokalmiljøet og ønsker derfor å ta ansvar for sin del av barn og unge sin oppdragelse gjennom fokus på Fair Play og gode holdninger.

Barn og unge som ønsker å være medlem av SK Nord skal ikke måtte avstå fra dette av økonomiske årsaker. Klubben plikter deg til å for enhver tid ha midler tilgjengelig til dekking av kontingent, treningsutstyr og turneringer for de som måtte trenge det.

Klubbens skal gjennom god og sunn drift helle tiden søke å videreutvikle anlegget og sørge for at det til enhver tid er i best mulig stand. Det er prioritert oppgave at alle lag skal alltid ha tilgang til nok drakter og riktig utstyr.

SK Nord skal so langt det lar seg gjøre rekruttere spillere til egne lag fra egne rekker og nærområde. Dersom spillere får tilbud fra lag fra høyere nivå og ønsker overgang skal klubben ikke stille seg i veien for dette.

 

 

 

Versjon 1.0   17.01.2017

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift