Nord

1.6 Dommerutvikling

1.6 Dommerutvikling

Ansvar og oppgaver for dommeransvarlig SK NORD

Sportsklubben Nord har en dommerkoordinator som er ansvarlig for rekruttering og utvikling av dommere i klubben.   

 

Ansvarsområde

 

 • Rekruttere nye dommere av begge kjønn til klubben, og sørge for at dommerne i klubben trives i den rollen de har.
 • Gi dem kjennskap til regler ihht. NFF’s målsetning om Barne- og ungdomsfotballen, samt veiledningsprinsippet i barnefotballen.
 • Ha ansvaret, i samarbeid med styret, for at klubben til enhver tid har nødvendig antall dommere som kreves, med tilhørende og oppdatert kompetanse.
 • Ha fullstendig oversikt over dommerne i klubben.

Hovedoppgaver

 • Motivere og arbeide for å rekruttere flere dommere i alle alderstrinn.
 • Representere dommerne i relevante fora. Det kan være opp mot styre, administrasjon dommerlaug og fotballkrets.

  Ha oversikt over til enhver tid relevante kurs og sørge for at dommere har nødvendig kompetanse.
 • Ansvarlig for å sette opp relevante kurs for dommere, samt være ansvarlig for gjennomføringen av disse.
 • Ansvarlig for at klubbens nettside har korrekt og oppdatert informasjon om dommerne.
 • Ha fokus på sosialt samvær og at det skal være GØY å være dommer iNord.
 • Ha medansvar for oppfølging og vurdering av dommere i klubben.
 • Dommeroppsett til Bavaria Cup, følge opp dommere under turneringen.

 

Rekruttering

Spillere som fyller 13 år vil få tilbud om klubbdommerkurs hvert år. Dette kurset kjøres i forkant av sesongen. Rekrutteringsdommerkurs gjennomføres også vinter/vår i samarbeid med det lokale dommerlauget.

 

 

 

Tilrettelegging overfor dommerne fra klubbens side

Klubben stiller med dommerutstyr som dommerdrakt/vest og fløyte. Alle som vil dømme i klubben får en liten godtgjørelse pr. kamp i henhold til satser vedtatt av styret.

I tillegg vil dommerne få dommerutstyr som de trenger for å gjøre en god innsats. 

De som gjennomfører rekrutteringsdommerkurs (9 og 11-er) får fullt utstyr.
Kretsdommere får i tillegg supplerende farger/utsyr som de trenger for å dømme seniorfotball.

 


Dommerkoordinator sesongen 2016 er: 

Håkon Austrheim mobil: 916 20 479 e-post: haustrheim@hotmail.com 

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift