Nord

2.2 Organisasjonskart

2.2 Organisasjonskart

Til høgre ligger klubbens organisasjonskart som blei vedtatt på årsmøte til SK Nord 2018 med navn i roller.

Her er link til klubbens styrer: https://www.sknord.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948505428

Rollebeskrivelser

HOVEDSTYRET

Leder:

 • Velges for 1 år i gangen
 • Styret leder kaller inn til styremøte, 1 gang i måneden
 • Er klubbens øverste leder mellom årsmøter
 • Klubbens ansikt utad i viktige saker med f.eks. medias interesse
 • Har arbeidsgiveransvar overfor klubbens daglige leder

Nestleder:

 • Velges for 1 år i gangen
 • Fungere som klubbens leder når leder er utilgjengelig

Leder fotballstyret

 • Medlem av hovedstyret og leder for fotballstyret
 • Kaller inn til og setter agenda for møter i fotballstyret
 • Ansvarlig for at klubben følger sportsplanen

Leder håndballstyret

 • Medlem av hovedstyret og leder for håndballstyret
 • Kaller inn til og setter agenda for møter i håndballstyret
 • Ansvarlig for at klubben følger sportsplanen

Styremedlem arrangement

 • Medlem av hovedstyret
 • Leder av arrangementsutvalget
 • Planlegger og gjennomfører klubbens arrangement

Styremedlem marked

 • Medlem av hovedstyret
 • Leder markedsutvalget
 • Har fullmakt til å inngå sponsoravtaler på vegne av klubben
 • Legge strategi for videreutvikling av klubbens sponsorportefølje

 

Valgkomite

Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye medlemmer til klubbens styre. Komiteen sitt arbeid bør foregå gjennom helle året. Komiteen bør bestå delvis av avgåtte styremedlemmer da de har god kjennskap til hva som kreves i styrearbeid.

 

FOTBALLSTYRET

Fotballstyre drifter klubbens fotballavdeling i samarbeid med hovedstyre og administrasjonen. De er ansvarlige for å implementere og oppdatere klubbens sportsplan og klubbhåndbok. Fotballstyret legger trenerkabal og legger premisser for tildeling av treningstid i samarbeid med sportslig leder.

Rollebeskrivelser fotballstyret:

Leder:

         - Lederen av fotballstyret er fotballstyret sin representant i hovedstyret.

         - Leder kaller inn til styremøter og setter dagsorden.

         - Leder skal påse at klubbens fotball-gruppe driftes etter gjeldende sportsplan og organiserer i henhold til klubbhåndboken.

         - Leder representerer klubben utad til media og på eksterne møter/tiltak.

 

Nestleder:

         - Er leders stedfortreder.

         - Nestleder er ikke representant for spesifikk gruppering slik som de andre tre styremedlemmene, men skal ha mer overordnet oversikt og settes inn der det til enhver tid er størst behov.

 

Representant seniorfotball:

         - Representant for lagene fra 17 år og oppover.

         - Følger opp lagene i denne aldersgruppen.

         - Påser at lagene driftes i henhold til sportsplan og klubbhåndbok.

         - Informerer og motiverer trenere og lagledere til å ta kurs.

 

Representant ungdomsfotball:

         - Representant for lagene fra 13-16 år.

         - Følger opp lagene i denne aldersgruppen.

         - Påser at lagene driftes i henhold til sportsplan og klubbhåndbok.

         - Informerer og motiverer trenere og lagledere til å ta kurs.

 

Representant barnefotball:

         - Representant for lagene fra 5-12 år.

         - Følger opp lagene i denne aldersgruppen.

         - Påser at lagene driftes i henhold til sportsplan og klubbhåndbok.

         - Informerer og motiverer trenere og lagledere til å ta kurs.

         - Være med å bidra til oppstart av nye lag i 5-års klassen i samarbeid med oppstartsansvarlig (mer om rollen HER.).

Medlem sport (Sportslig leder)

         - Sportslig leder er ansatt i klubbens administrasjon.

         - Sportslig leder har ansvar for daglige drift av fotballavdelingen.

         - Hovedkontakt med NFF Rogaland

         - Hovedansvarlig for ekstra tiltak som f.eks. Haugesund Sparebank Økta.

 

 

Versjon 1.2 av 13.08.2019

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift