Nord

3 Treneransvarlig

3 Treneransvarlig

Arbeidsinstruks for trenerkoordinator.

Trenerkoordinator i SK Nord 2016 er Runar Sigriksson, mobil: 450 79 733 eller e-post: runar@sknord.no

 

·      Arrangere trenerforum vår og høst for trenere.

o   Innholdet kan variere, men utgangspunktet er at dette skal være praktisk relatert.

 

·      Være veileder for trenere:

o   Være med på treninger og veilede trenere.

o   Hjelpe trenere med råd og veiledning etter behov.

·      Være ansvarlig for uttak til talentgrupper:

o   Sammen med trener ta ut spillere til talentgrupper

o   Sammen med trenere, følge opp spillere som blir tatt ut til disse gruppene

o   Sammen med trenere ta ut spillere som meldes opp til samlinger i regi RFK

·      Hospitering:

o   Skaffe seg oversikt over spillere som burde få mulighetene til å hospitere på lag i aldersgruppen over.

o   Holde kontakt med trenerne som får spillere til hospitering og gi tilbakemelding til hovedtrener.

o   Er ansvarlig - sjef for hvem som bør hospiterer

·      Konfliktløser:

o   I de situasjoner det kommer opp kritikk fra foreldre på treners rolle, skal trenerkoordinator gå inn og veilede trener i forholde til denne kritikken, og samtidig informerer sportslig leder og leder i fotball.

o   Større konflikter håndteres av fotballstyret ved sportslig leder og leder.

·      Trenerkurs – kompetanseheving:

-       Motivere trenere til å ta kurs – informere om hvor viktig det er.

 

·      Treningsplaner:

o   Ansvar for å lage treningsplaner til alderstrinnene med utgang i treningsøkta.no. Dette er til stor hjelp for trenere. Treningsplanene skal inn i sportsplanen

 

Versjon 1.0   01.10.2016

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift