Nord

1.3 Trenerveileder

1.3 Trenerveileder

Arbeidsinstruks for trenerveileder.

Trenerveileder i SK Nord 2019 er Bengt Førland, mobil: 977 78 555 eller e-post: bengt@sknord.no

 

·      Arrangere trenerforum vår og høst for trenere.

o   Innholdet kan variere, men utgangspunktet er at dette skal være praktisk relatert.

 

·      Være veileder for trenere:

o   Være med på treninger og veilede trenere.

o   Hjelpe trenere med råd og veiledning etter behov.

·      Være ansvarlig for uttak til talentgrupper:

o   Sammen med trener ta ut spillere til talentgrupper

o   Sammen med trenere, følge opp spillere som blir tatt ut til disse gruppene

o   Sammen med trenere ta ut spillere som meldes opp til samlinger i regi RFK

·      Hospitering:

o   Skaffe seg oversikt over spillere som burde få mulighetene til å hospitere på lag i aldersgruppen over.

o   Holde kontakt med trenerne som får spillere til hospitering og gi tilbakemelding til hovedtrener.

o   Er ansvarlig - sjef for hvem som bør hospiterer

·      Konfliktløser:

o   I de situasjoner det kommer opp kritikk fra foreldre på treners rolle, skal trenerkoordinator gå inn og veilede trener i forholde til denne kritikken, og samtidig informerer sportslig leder og leder i fotball.

o   Større konflikter håndteres av fotballstyret ved sportslig leder og leder.

·      Trenerkurs – kompetanseheving:

-       Motivere trenere til å ta kurs – informere om hvor viktig det er.

 

·      Treningsplaner:

o  6-12 år, SK Nord bruker SkillRace-appen som er utarbeidet i samarbeid med FKH til økt- og periodeplaner for lagene i barnefotballen. Trenerveileder er superbruker og hjelper til med å komme igang med appen. 

o  13-16 år, i denne aldersgruppen skal klubben ha trenere på hvert lag med minimum Grassrottrener utdanning. Trenerteamet til hvert lag setter opp treningsplaner. Gjennomgås i samarbeid med trenerveileder. 

 

Versjon 2.0   13.08.2019

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift