Nord

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

I februar 2016 ble SK Nord tatt opp som en av 8 klubber fra NFF Rogaland til NFF sitt Kvalitetsklubb-prosjekt.

Her vil vi legge ut info etterhvert som kriterier blir godkjent.

 

Kriterier NFF Kvalitetsklubb

 

 

              Aktivitet

 • Rekrutteringsplan
  Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.
 • Sportsplan
  Klubben skal ha en sportsplan som oppfyller minimumskriteriene.
 • Treneransvarlig
  Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.

 

Organisasjon

 • Organisasjonskart
  Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser.
 • Økonomistyring
  Klubben skal ha en plan for økonomistyring.
 • Oppstartsansvarlig
  Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne.
 • Klubbhåndbok
  Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1.
 • Dommerkoordinator
  Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.
 • FIKS-ansvarlig
  Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig.

 

 

 

Kompetanse

 • Lederkompetanse
  Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs.
 • Trenerkompetanse
  Klubbens trenere skal ha kompetanse.

 

Samfunns- og verdiarbeid

 • Verdier
  Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.
 • Hjemmekampen
  Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.
 • Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
  Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.
 • Årlig møte
  Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».
 • Politiattest
  Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest.
 • Skader og forsikring
  Klubben skal informere om NFFs råde for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp.
 • Trygge rammer
  Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift