Nord

Med SK Nord på tur

Med SK Nord på tur

MED SK NORD PÅ TUR – Reiseregler ledere

1.        Formål   

1.1          Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere.

1.2          Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.

1.3          Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem.

 

2.        Omfang og forutsetninger.

2.1          Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.

2.2          På reiser som omfattes av disse regler er det nulltoleranse til bruk av rusmidler fra avreise til hjemkomst.

2.3          På alle reiser i regi av SK Nord skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.

2.4          Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener/lagleder. Minimum 1 av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt lag eller gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes av reisekasse eller gruppen når de bor sammen med gruppa.

 

3.        Reiseleder sitt ansvar:

3.1          Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte eller sendes ut en informasjons-mail  for deltakerne og deres foresatte.

3.2          Sørge for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne finnes på

klubbkontoret ved avreise.

3.3          Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og sørge for at lederne er kjent med denne instruks.

3.4          Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med de øvrige lederne, bidra til trivsel for alle deltakerne.

3.5          Sørge for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til daglig leder. Dette skal være signert av 2 personer.

3.6          Reiseleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal her som ellers øyeblikkelig og direkte rapporteres til Styreformann eller Daglig leder.

· Overgrepssaker.

· Ulykke med personskader.

· Dødsfall blant klubbens medlemmer.

· Økonomisk utroskap

- Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.

· Annet som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.

Aktuelle Telefon nr.

Klubb kontoret                                                                     52 83 11 94

Leder Hovedstyret         Knut Arne Ihle                               48 99 40 99

Daglig leder                    Eirik Rutledal                                92 29 82 81

Håndball leder                 Bjørn Harald Westerneng            90 50 39 20

MED SK NORD PÅ TUR – Deltakerliste

Lag:

Turnering:

Ant

Navn

Foresatt 1

Foresatt2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MED SK NORD PÅ TUR – Reiseregler spillere

Reisereglene er satt opp for at spillere, foreldre og reiseledere skal føle seg trygge når Nordspillere er på tur. Ingen skal være i tvil om hvordan vi oppfører oss og hva som er forventet av oss. Da tror vi at vi får en kjekk og minneverdig opplevelse.

Du er ansvarlig for:

 

  • å følge de regler laget har satt opp i forkant av reisen.
  • å følge reiseleders beskjeder
  • å møte på avtalt sted til avtalt tid
  • at du har med alt du trenger til turen
  • å holde orden i dine egne saker
  • å overholde reglene som gjelder på innkvarteringsstedet
  • Å følge reglene når det gjelder reising med transportmidler. (F.eks: sitte riktig i buss/tog/båt, bruke sikkerhetsutstyr osv.)
  • å ta hensyn til andre, både på laget, men også andre mennesker.
  • å representere klubben på en positiv måte.
  • å holde deg borte fra rusmidler.

 

Konsekvenser ved regel-brudd;

 

Bruk av rusmidler vil føre til hjemsendelse på foreldrenes regning.

 

Ved andre brudd på regler vil reiseleder vurdere hjemsendelse eller annen reaksjon. Overtredelser blir rapportert til klubbens ledelse og konsekvenser kan komme i ettertid

 

Reglene er lest og akseptert.

 

 

___________________                                                                    ___________________

Sign. spiller                                                                                               Sign. foresatt

En spiller i SK Nord spiller for klubben, laget og seg selv!

En spiller i SK Nord representerer klubben, laget, familien og seg selv!

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift