Nord

Dugnader

Dugnader
Dugnader i SK Nord
SK Nord er en breddeklubb som i all hovedsak baserer driften på dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer.
Fra i år av lager vi en ordning der det er mulig å betale høyere kontingent for så å slippe dugnadsbelastning.
For de som velger alternativet med en lavere kontingent mot at de deltar på dugnader gjelder følgende:
Generelt ønsker vi ikke å kalle inn enkeltpersoner på spesifikke dugnader. Vi kommer til å ta dette på lagnivå. Dette vil si at lagleder får beskjed om dugnad og kommer til å invitere resterende på laget. Det blir da opp til den enkelte å melde seg for å få gjort sin dugnad. Vi vet at det ikke passer for alle til enhver tid, så her må vi være fleksible begge veier.
Målet vårt er at hvert enkelt lag skal få 3-4 dugnader i løpet av sesongen, slik at de som ikke kan en gang, kan stille opp neste gang.
 
Håndballavdelingen gjør følgende aktiviteter på dugnad:
·         2 stk flaskeinnsamlinger
·         Basar
·         Drift av kiosk i Norheimshallen
·         Sekretæriat- og hallvaktsfunksjon ved arrangementer i hallen
 
Ungdomsavdelingen gjør følgende aktiviteter på dugnad:
·         Fotballskole
·         Bavariacup
·         Drift av kiosk i fotballsesongen
 
På slutten av fotballsesongen (september / oktober) kommer vi til å sette opp vedlikeholdsdugnader på anlegget vårt. Vi satser da på å arrangere dugnader hver dag i en til to uker, slik at alle som ønsker får mulighet til å delta.
Aktivitetene her kan blant annet bli:
·         Nedvask i huset og hallen
·         Luking i bed
·         Rydding / rengjøring av uteområder
·         Mindre reparasjoner / malerarbeider
·         Diverse
 
Hvordan klarer vi å administrere hvem som har utført dugnad?
Når alle kontingentene er innbetalt, sitter vi med en liste over hvem som har sagt at de skal være med på dugnader. Alle som har treneransvar, laglederansvar eller sitter i et av styrene blir fjernet fra lista.
Denne lista blir et alfabetisk XL-ark, der vi enkelt kan registrere inn timer. Etter hvert som folk oppnår ”timene sine” fjerner vi dem fra lista.
Når det er enkelte lag som står for dugnad, må lagleder notere ned hvem som stiller på dugnad og hvor lenge de har vært med.
De store arrangementene som basar, fotballskole og Bavariacup holder vi som arrangør kontroll på dugnadslistene.
Dette sendes til dugnad@sknord.no  for hver dugnad.
 
 
Oppgjør i slutten av året:
Når vi da på slutten av sesongen inviterer til dugnader for å vedlikeholde anlegget vårt, skulle de som ønsker det ha fått utført sine dugnadstimer i løpet av året.
De timene som gjenstår for hver enkelt, blir da fakturert med kr 100,- per time i tilleggskontingent.
 
Litt om dugnader og sponsing av et enkelt lag (70-30 regelen):
Dersom et enkelt lag ønsker å jobbe dugnad, eller klarer å skaffe egne sponsorer for å dra på turneringer / treningsleirer eller å kjøpe seg overtrekksdrakter er det fullt mulig i SK Nord.
Regelen i slike tilfelle er at 70 % av beløpet som kommer inn går til laget, og 30 % til klubben.
Mange mener kanskje at dette ikke er rettferdig, men begrunnelsen for at vi gjør dette er som følger:
·         De aktuelle lagene gjør dugnad / ber om sponsing i regi av SK Nord
·         Innkjøp av bekledning skjer med SK Nord sine rabatter
·         Innkjøp og trykking av bekledning administreres på dugnad av SK Nord
·         Turer / turneringer / treningsleire skjer i regi av SK Nord
·         Kontaktnettet til de ulike lagene varierer mye, dette påvirker evnen til å skaffe dugnader og sponsing
·         Vi ønsker ikke at ”rike onkler” skal kun sponse et enkelt lag. Vi åpner for at de kan sponse enkelt lag, men 30 % kommer resten av klubbens medlemmer til gode
·         Pengene som ”tas” fra dette kommer alle medlemmene i klubben til gode, de benyttes i driften av klubben

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift