Nord

Dugnader

Dugnader
Dugnader i SK Nord
Eller ved å sende mail til dugnad@sknord.no 
 
Oppgjør i slutten av året:
Når vi da på slutten av sesongen inviterer til dugnader for å vedlikeholde anlegget vårt, skulle de som ønsker det ha fått utført sine dugnadstimer i løpet av året.
De timene som gjenstår for hver enkelt, blir da fakturert med kr 100,- per time i tilleggskontingent.
 
Litt om dugnader og sponsing av et enkelt lag (70-30 regelen):
Dersom et enkelt lag ønsker å jobbe dugnad, eller klarer å skaffe egne sponsorer for å dra på turneringer / treningsleirer eller å kjøpe seg overtrekksdrakter er det fullt mulig i SK Nord.
Regelen i slike tilfelle er at 70 % av beløpet som kommer inn går til laget, og 30 % til klubben.
Mange mener kanskje at dette ikke er rettferdig, men begrunnelsen for at vi gjør dette er som følger:
·         De aktuelle lagene gjør dugnad / ber om sponsing i regi av SK Nord
·         Innkjøp av bekledning skjer med SK Nord sine rabatter
·         Innkjøp og trykking av bekledning administreres på dugnad av SK Nord
·         Turer / turneringer / treningsleire skjer i regi av SK Nord
·         Kontaktnettet til de ulike lagene varierer mye, dette påvirker evnen til å skaffe dugnader og sponsing
·         Vi ønsker ikke at ”rike onkler” skal kun sponse et enkelt lag. Vi åpner for at de kan sponse enkelt lag, men 30 % kommer resten av klubbens medlemmer til gode
·         Pengene som ”tas” fra dette kommer alle medlemmene i klubben til gode, de benyttes i driften av klubben

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift