Nord

Hgsd. Sparebank-økta

Hgsd. Sparebank-økta

HAUGESUND SPAREBANK ØKTEN I SK NORD 2016

 

Haugesund sparebank økten (HS) er et tilbud til alle fotballspillere i SK Nord mellom 10-16 år. Dette er et tilbud til de spillerne som ønsker flere økter enn det laget de spiller på tilbyr. HS ledes av Wim Balm (Trener/spillerutvukler), Harald Hauge (Trener/Spillerutvikler) og Ingolf Olsen (Trener/Hospiterings ansvarlig).

 

Øktene har hovedfokus på grunnteknikk og basisferdigheter. Det er ikke alltid det er spill på øktene. Spillerne meldere seg på HS for et halvår om gangen.

Påmelding for jan-juni på registrering@sknord.no innen 28/1. Oppstart 29/1.

HS er på fredag , klokkeslett for oppstart kan variere. Så de som har meldt seg på må sjekke info på www.sknord.no  Forfall sendes på fotball@sknord.no

 

Gjennom deltagelse på HS , blir spilleren vurdert om de har behov for å hospitere med eldre lag. Dette gjøres av de 3 ansvarlige for HS i dialog med trenere på lage spilleren er på, og trener på lage han skal hospitere hos.

INGEN spillere skal trene med eldre lag uten at dette er fulgt!

 

Det er også gjennom deltagelse på HS spillere blir vurdert til Team FKH, RFK fotball skole ol.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift