Årsmøte SK Nord Tirsdag 27. februar kl 19.00

Sjå innkallingen her.

Til medlemmene i Sportsklubben Nord

                                                                                                                                                                                                                                                        29.01.2018 Karmsund

Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Nord

 

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Sportsklubben Nord

Årsmøtet avholdes den 27.02.2018 på Nordhuset (Hestmyrveien 10, 5532 Karmsund).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19.02.2018 til SK Nord, Postboks 1206, 5508 Karmsund eller på e-post til post@sknord.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sknord.no eller på kontoret til SK Nord på loftet til Nordhuset.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

 
Medlemskontingent SK Nord 2017
Ubetalt beløp (ca): 18562
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 992825
Betalt antall: 670
 

Informasjon

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift