Sportsplan og årshjul for håndball-avdelingen

Håndball-avdelingen har jobbet veldig godt de siste månedene og kan nå presentere sportsplan og årshjul for SK Nord håndball.

Sportsplanen finner du her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948533494

 

Årshjul finner du her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948533495

Begge to ligger under fanen Aktivitet - Håndball - Sportsplan

                                                                            - Årshjul håndball SK Nord

 
Medlemskontingent SK Nord 2017
Ubetalt beløp (ca): 81019
Ubetalt antall: 58
Betalt beløp: 922675
Betalt antall: 628
 

Informasjon

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products