Nord

Sportsplan

Sportsplan

Sportsplan til håndballavdelingen er utarbeidet av håndball-avdelingen sitt sportslige utvalg i samarbeid med håndballstyret og godkjent av hovedstyret 25. september 2017.

Sjå vedlegg for sportsplan.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products